др Љиљана Дамјановић-Василић
E-пошта: ljiljana@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-692
Кабинет: 357

Детаљније


ljubisa-ignjatovic
др Љубиша Игњатовић
E-пошта: ljignjatovic@ffh.bg.ac.rs
Телефони: 011/2630-551, 011/3336-695
Кабинети: 262, 363

Детаљниједр Мирослав Кузмановић
Е-пошта: miroslav@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-633
Кабинет: 372

Детаљније

ПРЕДМЕТИ:

 • Атомска спектрохемија
 • Физичка хемија плазме
 • Хемија плазме

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАУЧНЕ БАЗЕ:

ДОПУНСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:др Јасмина Димитрић-Марковић
Е-пошта: markovich@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-624
Кабинет: 352

Детаљније

ПРЕДМЕТИ:

 • Молекулска спектрохемија (основне студије)
 • Основи фотохемије (основне студије)
 • Примењена фотохемија (докторске студије)
 • Нове физичкохемијске методе (део предавања)

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАУЧНЕ БАЗЕ:

ДОПУНСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:др Михајло Етински
Е-пошта: etinski@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-632
Кабинет: 371

Детаљније


stanka-jerosimic
др Станка Јеросимић
E-пошта: stanka@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-799
Кабинет: 373 (372/00)

Детаљније


milos-mojovic
др Милош Мојовић
E-пошта: milos@ffh.bg.ac.rs
Телефони: 011/2630-796, 011/3336-696
Кабинет: 272

Детаљније

ПРЕДМЕТИ:

 • Практикум из коришћења рачунара (ФФХ)
 • Примена рачунара у физичкој хемији (ФФХ)
 • Биофизичка хемија 2 (ФФХ)
 • Биофизичка хемија и динамика неравнотежних процеса (ФФХ)
 • Методе и методологија физичкохемијских истраживања – учесник (ФФХ)
 • Транспорт кроз мембране (ФФХ)
 • Физичкохемијске методе у биомедицини (ФФХ)
 • Радијациона хемија и дозиметрија (ФФХ)
 • Физичкохемјске основе биофизике (Универзитет у Београду)
 • Моделирање биофизичких процеса и појава (Универзитет у Београду)
 • Примењена хемија (ФПУ)

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАУЧНЕ БАЗЕ:

ДОПУНСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:др Игор Пашти
E-пошта: igor@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-628
Кабинет: 275

Детаљније

ПРЕДМЕТИ:

 • Електрохемија
 • Електрохемијска кинетика

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАУЧНЕ БАЗЕ:

ДОПУНСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:


milana-petkovic
др Милена Петковић
E-пошта: milena@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-633
Кабинет: 372

Детаљније

ПРЕДМЕТИ:

 • Општи курс физичке хемије 2
 • Физичка хемија флуида
 • Моделирање и процена утицаја на животну средину

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАУЧНЕ БАЗЕ:

ДОПУНСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:


dragomir-stanisavljev
др Драгомир Станисављев
Е-пошта: dragisa@ffh.bg.ac.rs
Телефони: 011/3336-769, 011/3336-895
Кабинет: 373а

Детаљниједр Гордана Ћирић-Марјановић
Е-пошта: gordana@ffh.bg.ac.rs
Тел. +381 11 3336633; +381 11 3336623
кабинет 372, лабораторија 351

Детаљније

ПРЕДМЕТИ:

 • Физичка хемија макромолекула (Основне академске студије физичке хемије, изборни предмет)
 • Физичка хемија 2 (Основне академске студије, Хемијски факултет у Београду, студијски програм Хемичар, обавезни предмет)
 • Проводни полимери (докторске студије)
 • Структурна карактеризација макромолекула (докторске студије)
 • Полимерни материјали (мастер академске студије)

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАУЧНЕ БАЗЕ:

ДОПУНСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:


nikola-cvjeticanin
др Никола Цвјетићанин
Е-пошта: nikola.cvj@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-623
Кабинет: 351

Детаљниједр Биљана Шљукић Паунковић
Е-пошта: bilјka@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-894
Кабинет: 354

Детаљније