Научни пројекти 2011-2018 које финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије а који су координирани на Факултету за физичку хемију

Интегрална интердисциплинарна истраживања:

 • Пројекат бр. 45014: Литијум-јон батерије и горивне ћелије: истраживање и развој
 • Пројекат бр. 41005: Биомаркери у неуродегенеративним и малигним процесима

Основна истраживања:

 • Пројекат бр. 172018: Порозни материјали на бази оксида у заштити животне средине од генотоксичних супстанци.
 • Пројекат бр. 172015: Динамика нелинеарних физичкохемијских и биолошких сиситема са моделирањем и предвиђањем њихових понашања под неравнотежним условима.
 • Пројекат бр. 172040: Структура и динамика молекулских система у основним и побуђеним електронским стањима.
 • Пројекат бр. 172043: Електропроводни и редокс-активни полимери и олигомери: синтеза, структура, својства и примена.

Међународни пројекти:

 • “Physicochemical Characterisation of Heteropoly Compounds“, српско-румунски пројект у оквиру међудржавног уговора између САНУ и Румунске академије наука. Време трајања пројекта: 1.1.2010. – 31.12.2012. Институције укључене у пројекат: Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, координатор проф. И. Холцлајтнер-Антуновић, Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду, координатор проф. Р. Маринковић-Недучин и Институт за хемију Темишвар, Лабораторија за неорганску хемију, Координатор dr. Alexandru Popa.
 • COST Action MP1003 “European Scientific Network for Artificial Muscles”. Време трајања пројекта: дец. 2010. – дец. 2014. Учесници са Факултета за физичку хемију: др Гордана Ћирић-Марјановић, ванредни професор (члан Менаџмент Комитета из Србије и руководилац домаћег истраживачког тима) и мр Александра Ракић, асистент.
 • „Расподељена симулација динамике биомолекула на рачунској мрежи“. Време трајања пројекта: 1.1.2010. – 31.12.2011. Институције укључене у пројекат: Факултет за физичку хемију (Универзитет у Београду), Институт Руђер Бошковић (Загреб, Хрватска). Учесници са Факултета за физичку хемију: др Милена Петковић, доцент и др Игор Пашти, асистент.
 • „Истраживање односа структуре и биолошке активности полифенола“. Време трајања пројекта: 1.1.2011. – 31.12.2012. Институције укључене у пројекат: Одсек за био-хемијске и медицинске науке, Државни Универзитет у Новом Пазару, Факултет за физичку хемију (Универзитет у Београду), Институт Рудјер Бошковић (Загреб, Хрватска). Учесници са Факултета за физичку хемију: Јасмина Димитрић Марковић ванредни професор
 • „Оксиди прелазних метала као електродни материјали за литијум јонске батерије“. Време трајања пројекта: 1.1.2013. – 31.12.2014. Институције укључене у пројекат: Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију и Insituto Superior Tecnico, University of Lisbon, Portugal. Учесници са Факултета за физичку хемију: др Ивана Стојковић Симатовић, доцент; др Никола Цвјетићанин, ванредни професор; др Милица Вујковић.
 • COST Action CM1304 “Emergence and Evolution of Complex Chemical Systems”. Време трајања пројекта: 3.12.2013. – 2.12.2017. Учесници пројекта са Факултета за физичку хемију: др Владимир Марковић, асистент (члан Менаџмент комитета); др Љиљана Колар-Анић, редовни професор у пензији и научни саветник ИХТМ, Универзитет у Београду; др Драгомир Станисављев, редовни професор; др Боривој Аднађевић, редовни професор; др Слободан Анић, ванредни професор у пензији и научни саветник, ИХТМ, Универзитет у Београду; др Јасмина Димитрић-Марковић, ванредни професор; др Јелена Јовановић, научни саветник; Маја Миленковић, истраживач-сарадник; Јелена П. Максимовић, истраживач-сарадник; Стеван Р. Маћешић, истраживач-сарадник; Итана Нуша М. Бубања, истраживач-приправник; Бранислав Станковић, истраживач-приправник.
 • Danube States R&D network project: “New materials and devices based on conducting polymers and their composites” – финансиран од стране Немачког федералног Министарства образовања и Истраживања. Време трајања пројекта: 1.10.2013. – 30.09.2014. Вођа пројекта: професор др Владимир Мирскy, Лауситз Университy оф Апплиед Сциенцес, Фацултy оф Натурал Сциенцес, Сенфтенберг, Немачка; координатор пројекта са Универзитета у Београду: др Др Гордана Ћирић-Марјановић, ванредни професор, Универзитет у Београду, Факултет за физичку хемију, Београд, Србија.
 • SCOPES (Scientific cooperation between Eastern Europe and Switzerland – projekat broj IZ73ZO_152457 “Conducting polymers synthesized by enzymatic polymerization”, финансиран од стране Swiss National Science Foundation (SNSF) and the Swiss Agency for Development and Co-operation (SDC). Време трајања пројекта: 01.05.2014-30.04.2018. Главни апликант: prof. Peter Walde, ETH Цирих, Швајцарска. Ко-апликант (партнер): ванр. проф. Гордана Ћирић-Марјановић, Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, Србија.
 • Међународни пројекат билатералне сарадње Србија – Француска у оквиру програма Павле Савић. Назив пројекта: „Развој теоријских методологија за процену антиоксидативне активности полифенола: пут ка применама у реалном животу“. Време трајања пројекта: 1.1.2014. – 31.12.2015. Институције укључене у пројекат: Одсек за био-хемијске и медицинске науке – Државни Универзитет у Новом Пазару; Факултет за физичку хемију Универзитета у Београду (др Јасмина Димитрић Марковић, редовни професор); University of Limoges, Francuska.
 • NATO-Science for Peace and Security (SPS) Programme, Projekat G4925 – “DURAPEM – Novel Materials for Durable Proton Exchange Membrane Fuel Cells”. Време трајања пројекта: 11.5.2015. – 11.5.2018. Институције укључене у пројекат: Кемијски инштитут, Љубљана, Словенија, (руководилац проф. др Миран Габершчек) и Универзитет у Београду, Факултет за физичку хемију, (руководилац проф. др Славко Ментус, дописни члан САНУ)
 • FP7-PEOPLE-2013-NIGHT, Projekat: Science in Motion for Friday Night Commotion 2013 (SCIMFONICOM 2.013). Координатор испред Факултета за физичку хемију: Биљана Шљукић.
 • HORIZON 2020 – Marie Sklodowska Curie, Projekat: Science in Motion for Friday Night Commotion 2014-15 (SCIMFONICOM 2014-15). Координатор испред Факултета за физичку хемију: Ивана Стојковић Симатовић “Catalysis by metal cluster supported by complex oxide substrates”. Институције укључене у пројекат: KTH, Royal Institute of Technology, Stockholm и Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију. Пројекат финансира Swedish Research Council.
 • Пројекат ДС 027 „Композити проводних полимера” из Програма међународне научне сарадње од значаја за Републику Србију- Програм за финансирање мултилатералне научне и технолошке сарадње у Дунавском региону (партнерске институције: 1. Институт за макромолекулску хемију Чешке Академије Наука, Праг, Чешка Република, 2. Институт за полимере, Словачка Академија Наука, Братислава, Словачка, 3. Kompetenzzentrum Holz GmbH, Competence Centre for Wood Composites and Wood Chemistry (Wood K plus), Linz, Austria, 4. Универзитет у Београду-Факултет за физичку хемију; руководилац пројекта др Patrycja Bober; координатор сa српске стране проф. др Гордана Ћирић-Марјановић), трајање пројекта 01.01. 2017-31. 12. 2018.
 • Међународни пројекат билатералне сарадње Србија – Немачка. Назив пројекта: “Нови приступи у разумевању електрохемијских својстава угљеничних наноматеријала под радним условима – New approaches to the understanding of the electrochemical properties of nanocarbons under operating conditions”. Учесници пројекта: Др Игор Пашти, Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду и Prof. Vladimir Mirsky, Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Senftenberg. Период трајања пројекта: 1.1.2019 – 31.12.2020.
 • Међународни пројекат билатералне сарадње Србија – Немачка. Назив пројекта: “НАДПХ оксидазе у развоју гојазношћу индукованих форми дијабетеса – NADPH oxidases in the progression of obesity – induced forms of diabetes”. Учесници пројекта: Др Милош Мојовић, Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду и Prof. Agnes Görlach, German Health Center, Munich. Период трајања пројекта: 1.1.2019 – 31.12.2020.
 • Међународни пројекат билатералне сарадње Србија – Црна Гора. Назив пројекта: “Развој еколошких литијум-јонских батерија”. Учесници пројекта: др Милица Вујковић, Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду и др Веселинка Грудић, Металуршко-технолошки факултет, Подгорица. Период трајања пројекта: 1.1.2019 – 31.12.2020.
 • Међународни пројекат билатералне сарадње Србија – Хрватска. Назив пројекта „Складиштење енергије у метало-органским структурама добијеним механохемијским поступком“. Руководиоци пројекта: др Љиљана Дамјановић-Василић, Универзитет у Београду-Факултет за физичку хемију и др Татјана Антонић-Јелић, Институт Руђер Бошковић, Загреб. Период трајања пројекта: 01. 05. 2019. – 20.04. 20121. године
 • ФФХ је координатор испред Универзитета у Београду на Erasmus+ пројекту, акција K1, под називом “International Credit Mobility; Cooperation between Keele University and Western Balkan countries”, у периоду од маја 2018. године – маја 2020. године.
 • Билатерални пројект Србије и Белорусије, за период 2020-2021. Наслов: Нова примена спектроскопије ласерски индуковане плазме (ЛИБС) заснована на истраживању молекулских емисионих спектара. Руководилац са српске стране: Мирослав Кузмановић. Руководилац са белоруске стране: Михаил Недељко. Партнерска институција: Центар за физику плазме Националне академије наука Белорусије.
 • Projekat iz programa: Serbian Science and Diaspora Collaboration Program: Knowledge Exchange Vouchers (2020/2021); Naziv projekta: Development of novel tumor-selective coumarin derivatives and complexes, TumorSelCoum; Abstract: The proposed interdisciplinary project gives an integrated approach for the development of next-generation coumarin-based tumor-selective drugs. Electron-rich coumarin structure will be modified with various types of molecules, primarily aromatic antioxidants and amines, in order to develop completely new, more potent, compounds of desired physicochemical properties, bioactivity, and proper binding affinity. Učesnici projekta: Srbija: Prof. dr Jasmina Dimitrić Marković (rukovodilac projekta); Docent dr Dušan Dimić (učesnik projekta); Nemačka: Prof. dr habil Goran Kaluđerović, University of Applied Sciences Merseburg, Germany.
 • Билатерални пројекат научно-технолошке сарадње између Србије и Немачке, 2020-2021, Peroxo-Polyoxometalates: Synthesis, Structure and Raman Study, финансиран од стране МПНТР и Немачке служба за академску размену (ДААД), руководилац са Немачке стране prof. dr Ulrich Kortz, Jacobs University, Bremen, руководилац са српске стране проф. др Гордана Ћирић-Марјановић, учесници са Факултета за физичку хемију др Даница Бајук-Богдановић, виши научни сарадник, и Александар Јовановић, асистент.
 • Билатерални пројекат Србија-Немачка, Peroxo-Polyoxometalates: Synthesis, Structure and Raman Study, 2020-2021, институције укључене у пројекат: Jacobs University, Бремен, Немачка (руководилац prof.dr Ulrich Kortz), Универзитет у Београду–Факултет за физичку хемију (руководилац проф. др Гордана Ћирић-Марјановић, учесници др Даница Бајук-Богдановић, виши научни сарадник и Александар Јовановић, асистент).