Уредник сајта


Др Милош Мојовић, редовни професор
Дизајн сајта, главни и одговорни уредник ФФХ сајта, ФФХ гласника и Студентске стране
Е-пошта: milos@ffh.bg.ac.rs
Телефони: 011/2630-796, 011/3336-696
Кабинет: 272, 265


Сајт администратор


Војин Арсић
Мрежни и систем администратор
Е-пошта: vojin@ffh.bg.ac.rs
011/3336-637


Модератор Студентске стране


Ђорђе Цвјетиновић
Асистент
Е-пошта: djordje@ffh.bg.ac.rs
Телефони: 011/2630-796, 011/3336-696
Кабинет: 272