studenti_300x160

Физичка хемија има велики значај у савременом животу па се подручја која она обухвата непрекидно шире. Развој нових знања, технологија и материјала, захтевају примену мултидисциплинарних знања, тако да физичка хемија своје границе шири преклапајући се са другим фундаменталним и примењеним наукама. Нове методе у производњи и нове технике које се користе у анализи хемијских и биолошких структура и материјала намећу организацију савремених студија као синтезу теоријских знања и експерименталних вештина. Дипломирани физикохемичари се запошљавају у институцијама различитих делатности и у индустрији, на пословима истраживања и развоја где се траже знања не само из физичке хемије већ и других природних наука. Диплома физикохемичара је основа за друге врсте каријера које укључују образовање али и маркетинг и трговину. Програми студија су конципирани тако да дају неопходна знања како из основних области физичке хемије тако и из хемије, физике и математике. Предмети су развијени тако да могу да задовоље данашње потребе и за савременим и за традиционалним знањима, али и вештинама универзално применљивим, што даје студентима могућност да своју професионалну каријеру могу започети било у земљи или иностранству. Студије су организоване тако да се знања стичу кроз предавања, консултације семинаре и вежбе. Специфичност вежбања се огледа у томе што студенти индивидуално и самостално раде експерименталне вежбе из великог броја предмета.