Табеле предмета

Распоред


I Обавезни предмети

  1. Увод у форензику (ФФХ и ФБ)
  2. Правни основи форензике (ФБ)
  3. Криминалистичко-форензичка обрада лица места и трагова (ФБ и ФФХ)
  4. Физичкохемијска анализа у форензици (ФФХ)

II Изборни предмети

  1. Форензичка психологија (ФБ)*
  2. ДНК анализа (ФФХ)*
  3. Документна техника (ФФХ)*
  4. Криминалистичка методика (ФБ)*

* Студенти бирају 2 (два)  од понуђена 4 (четири) изборна предмета


Укупно часова активне наставе на години студија =  40


III Стручна пракса


IV Специјалистички рад