Катедре сачињавају наставници и асистенти који држе наставу из предмета који припадају катедри и чија су истраживања у областима које покрива катедра. Катедре организују извођење теоријске и практичне наставе на основним и последипломским студијама.

Катедра за општу физичку хемију

Катедра за спектрохемију и физичку хемију плазме

Катедра за електрохемију, хемијску кинетику и материјале

Катедра за радиохемију и нуклеарну хемију

Катедра за динамику и структуру материје