Чланови Катедре за спектрохемију, физичку хемију плазме и квантну хемију

Шеф Катедре:

 • редовни професор др Јасмина Димитрић Марковић

Редовни професори:

 • професор емеритус др Миљенко Перић, редовни члан САНУ
 • др Јасмина Димитрић Марковић
 • др Љиљана Дамјановић-Василић
 • др Мирослав Кузмановић
 • др Милена Петковић

Ванредни професори:

 • др Станка Јеросимић
 • др Михајло Етински

Доценти:

 • др Мирослав Ристић
 • др Радомир Ранковић
 • др Марко Даковић

Асистенти:

 • др Милан Миловановић
 • др Душан Димић
 • мастер физикохемичар Марко Митић
 • др Драган Ранковић

Предмети на основним студијама и ангажовани наставници

 • Атомска спектрохемија – редовни професор др Мирослав Кузмановић
 • Молекулска спектрохемија – редовни професор др Јасмина Димитрић Марковић
 • Квантна хемија – ванредни професор Станка Јеросимић
 • Основи фотохемије – редовни професор др Јасмина Димитрић Марковић
 • Физичка хемија плазме – редовни професор др Мирослав Кузмановић

Предмети на мастер и докторским академским студијама и ангажовани наставници

Maстер академске студије:

 • Спектри и структуре – ванредни професор др Станка Јеросимић
 • Примењена спектрохемија – редовни професор др Љиљана Дамјановић-Василић
 • Хемијске реакције у плазми и њихова примена – редовни професор др Мирослав Кузмановић, доцент др Мирослав Ристић
 • Физичкохемијске методе у археометрији – редовни професор др Љиљана Дамјановић-Василић
 • Молекулске симулације у физичкој хемији – ванредни професор др Михајло Етински

Докторске академске студије:

 • Спектроскопија вишеатомских молекула – академик, професор емеритус др Миљенко Перић,  доцент др Радомир Ранковић
 • Теоријска спектроскопија – aкадемик, професор емеритус др Миљенко Перић, редовни професор др Милена Петковић, ванредни професор др Станка Јеросимић, ванредни професор др Михајло Етински,  доцент др Радомир Ранковић
 • Хемија плазме – редовни професор др Мирослав Кузмановић
 • Примењена фотохемија – редовни професор др Јасмина Димитрић Марковић
 • Масена спектрометрија – редовни професор др Љиљана Дамјановић-Василић
 • Примена теорије група у физичкој хемији – ванредни професор Станка Јеросимић
 • Нуклеарна магнетска резонанција – редовни професор др Љиљана Дамјановић-Василић,  доцент др Марко Даковић