Чланови Катедре за спектрохемију, физичку хемију плазме и квантну хемију

Шеф Катедре:

 • др Јасмина Димитрић Марковић, редовни професор

Чланови катедре

 • професор емеритус др Миљенко Перић, редовни члан САНУ
 • др Јасмина Димитрић Марковић, редовни професор
 • др Љиљана Дамјановић-Василић, редовни професор
 • др Мирослав Кузмановић, редовни професор
 • др Милена Петковић, редовни професор
 • др Милош Мојовић, редовни професор
 • др Станка Јеросимић, редовни професор
 • др Михајло Етински, редовни професор
 • др Марко Даковић, ванредни професор
 • др Мирослав Ристић, доцент
 • др Душан Димић, доцент
 • др Драган Ранковић, асистент са докторатом
 • др Милан Миловановић, асистент

Предмети на основним студијама и ангажовани наставници

 • Атомска спектрохемија – редовни професор др Мирослав Кузмановић
 • Молекулска спектрохемија – редовни професор др Јасмина Димитрић Марковић
 • Квантна хемија – редовни професор Станка Јеросимић
 • Основи фотохемије – редовни професор др Јасмина Димитрић Марковић
 • Физичка хемија плазме – редовни професор др Мирослав Кузмановић

Предмети на мастер и докторским академским студијама и ангажовани наставници

Maстер академске студије:

 • Спектри и структуре – редовни професор др Станка Јеросимић
 • Примењена спектрохемија – редовни професор др Љиљана Дамјановић-Василић
 • Хемијске реакције у плазми и њихова примена – редовни професор др Мирослав Кузмановић, доцент др Мирослав Ристић
 • Физичкохемијске методе у археометрији – редовни професор др Љиљана Дамјановић-Василић
 • Молекулске симулације у физичкој хемији – редовни професор др Михајло Етински

Докторске академске студије:

 • Спектроскопија вишеатомских молекула – академик, професор емеритус др Миљенко Перић,  доцент др Радомир Ранковић
 • Теоријска спектроскопија – aкадемик, професор емеритус др Миљенко Перић, редовни професор др Милена Петковић, редовни професор др Станка Јеросимић, редовни професор др Михајло Етински
 • Хемија плазме – редовни професор др Мирослав Кузмановић
 • Примењена фотохемија – редовни професор др Јасмина Димитрић Марковић
 • Масена спектрометрија – редовни професор др Љиљана Дамјановић-Василић
 • Примена теорије група у физичкој хемији – редовни професор Станка Јеросимић
 • Нуклеарна магнетска резонанција – редовни професор др Љиљана Дамјановић-Василић,  доцент др Марко Даковић