ШЕФ КАТЕДРЕ:

др Гордана Ћирић-Марјановић, редовни професор
Е-mail: gordana@ffh.bg.ac.rs

ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ:

др Никола Цвјетићанин, редовни професор
др Драгомир Станисављев, редовни профессор
др Игор Пашти, редовни професор
др Милена Петковић, редовни професор
др Биљана Шљукић Паунковић, ванредни професор
др Ивана Стојковић Симатовић, ванредни професор
др Маја Милојевић Ракић, ванредни професор
др Немања Гаврилов, доцент
др Бојана Недић Васиљевић, доцент
др Ана Доброта, доцент
др Итана Нуша Бубања, асистент са докторатом
др Бранислав Миловановић, асистент
Анка Јевремовић, мастер физ.хем, асистент
Ана Весковић, мастер физ.хем, асистент
Александар Јовановић, мастер физ.хем, асистент

ПРЕДМЕТИ НА КАТЕДРИ:

Основне академске студије:

Обавезни предмети:

 • Хемијска термодинамика (проф. Н. Цвјетићанин)
 • Електрохемија (проф. Игор Пашти)
 • Хемијска кинетика (проф. Д. Станисављев)

Изборни предмети:

 • Физичка хемија макромолекула (проф. Гордана Ћирић-Марјановић)

Мастер студије:

Изборни предмети:

 • Електрохемија и електрохемијске методе (проф. Игор Пашти, в.проф. Биљана Шљукић-Паунковић, в.проф. И. Стојковић-Симатовић )
 • Електрохемијска кинетика (проф. Игор Пашти)
 • Конверзија енергије (в.проф. Ивана Стојковић-Симатовић)
 • Примењена електрохемија (доц. Немања Гаврилов)
 • Електрохемијске методе (в.проф. Биљана Шљукић Паунковић)
 • Реакциона динамика (проф. Игор Пашти, проф. Милена Петковић)
 • Теоријски аспекти науке о површинама (проф. Игор Пашти, доц. Ана Доброта)
 • Физичкохемијски аспекти науке о материјалима (проф. Н. Цвјетићанин, проф. Игор Пашти, в.проф. Ивана Стојковић Симатовић, в.проф. Маја Милојевић-Ракић)
 • Основе науке о материјалима (проф. Н. Цвјетићанин)
 • Физичка хемија колоида и граничних површина (в.проф. Маја Милојевић-Ракић, доц. Бојана Недић Васиљевић)
 • Дифракција X-зрака на прашкастим материјалима (проф. Н. Цвјетићанин)
 • Полимерни материјали (проф. Гордана Ћирић-Марјановић)
 • Физичка хемија комплексних једињења (в.проф. Маја Милојевић-Ракић)
 • Катализа (в.проф. Маја Милојевић-Ракић)

Докторске студије:

Изборни предмети:

 • Физичка хемија наноматеријала (проф. Н. Цвјетићанин, в.проф. Маја Милојевић-Ракић
 • Структурна карактеризација макромолекула (проф. Гордана Ћирић-Марјановић)
 • Проводни полимери (проф. Гордана Ћирић-Марјановић)
 • Методе рендгеноструктурне анализе поликристалних материјала (доц. Бојана Недић Васиљевић)
 • Хомогено-хетерогена катализа (в.проф. Маја Милојевић-Ракић)
 • Кинетика електродних реакција  (проф. Игор Пашти, доц. Немања Гаврилов)
 • Електроаналитичка хемија (в.проф. Биљана Шљукић-Паунковић)
 • Електрохемија неводених средина (проф. Н. Цвјетићанин, в.проф. И. Стојковић-Симатовић)
 • Графен (проф. Игор Пашти, доц. А. Доброта)
 • Хемијски извори струје (проф. Н. Цвјетићанин, в.проф. И. Стојковић-Симатовић)