Шеф катедре

др Гордана Ћирић-Марјановић, редовни професор
Е-mail: gordana@ffh.bg.ac.rs

Чланови катедре

 • др Никола Цвјетићанин, редовни професор
 • др Драгомир Станисављев, редовни профессор
 • др Игор Пашти, редовни професор
 • др Милена Петковић, редовни професор
 • др Биљана Шљукић Паунковић, ванредни професор
 • др Ивана Стојковић Симатовић, ванредни професор
 • др Маја Милојевић Ракић, ванредни професор
 • др Немања Гаврилов, доцент
 • др Бојана Недић Васиљевић, доцент
 • др Ана Доброта, доцент
 • др Итана Нуша Бубања, асистент са докторатом
 • др Бранислав Миловановић, асистент
 • Анка Јевремовић, мастер физ.хем, асистент
 • Ана Весковић, мастер физ.хем, асистент
 • Александар Јовановић, мастер физ.хем, асистент

ПРЕДМЕТИ НА КАТЕДРИ:

Основне академске студије:

Обавезни предмети:

 • Хемијска термодинамика (проф. Н. Цвјетићанин)
 • Електрохемија (проф. Игор Пашти)
 • Хемијска кинетика (проф. Д. Станисављев)

Изборни предмети:

 • Физичка хемија макромолекула (проф. Гордана Ћирић-Марјановић)

Мастер студије:

Изборни предмети:

 • Електрохемија и електрохемијске методе (проф. Игор Пашти, в.проф. Биљана Шљукић-Паунковић, в.проф. И. Стојковић-Симатовић )
 • Електрохемијска кинетика (проф. Игор Пашти)
 • Конверзија енергије (в.проф. Ивана Стојковић-Симатовић)
 • Примењена електрохемија (в,проф. Немања Гаврилов)
 • Електрохемијске методе (проф. Биљана Шљукић Паунковић)
 • Реакциона динамика (проф. Игор Пашти, проф. Милена Петковић)
 • Теоријски аспекти науке о површинама (проф. Игор Пашти, доц. Ана Доброта)
 • Физичкохемијски аспекти науке о материјалима (проф. Н. Цвјетићанин, проф. Игор Пашти, в.проф. Ивана Стојковић Симатовић, в.проф. Маја Милојевић-Ракић)
 • Основе науке о материјалима (проф. Н. Цвјетићанин)
 • Физичка хемија колоида и граничних површина (в.проф. Маја Милојевић-Ракић, в.проф. Бојана Недић Васиљевић)
 • Дифракција X-зрака на прашкастим материјалима (проф. Н. Цвјетићанин)
 • Полимерни материјали (проф. Гордана Ћирић-Марјановић)
 • Физичка хемија комплексних једињења (в.проф. Маја Милојевић-Ракић)
 • Катализа (в.проф. Маја Милојевић-Ракић)

Докторске студије:

Изборни предмети:

 • Физичка хемија наноматеријала (проф. Н. Цвјетићанин, в.проф. Маја Милојевић-Ракић
 • Структурна карактеризација макромолекула (проф. Гордана Ћирић-Марјановић)
 • Проводни полимери (проф. Гордана Ћирић-Марјановић)
 • Методе рендгеноструктурне анализе поликристалних материјала (в.проф. Бојана Недић Васиљевић)
 • Хомогено-хетерогена катализа (в.проф. Маја Милојевић-Ракић)
 • Кинетика електродних реакција  (проф. Игор Пашти, доц. Немања Гаврилов)
 • Електроаналитичка хемија (в.проф. Биљана Шљукић-Паунковић)
 • Електрохемија неводених средина (проф. Н. Цвјетићанин, в.проф. И. Стојковић-Симатовић)
 • Графен (проф. Игор Пашти, доц. А. Доброта)
 • Хемијски извори струје (проф. Н. Цвјетићанин, в.проф. И. Стојковић-Симатовић)