Шеф катедре:

др Никола Цвјетићанин, редовни професор
Е-пошта: nikola.cvj@ffh.bg.ac.rs

Чланови катедре:

др Драгомир Станисављев, редовни профессор
др Гордана Ћирић-Марјановић, редовни професор
др Игор Пашти, ванредни професор
др Биљана Шљукић Паунковић, доцент
др Ивана Стојковић Симатовић, доцент
др Немања Гаврилов, доцент
др Бојана Недић Васиљевић, доцент
др Маја Милојевић Ракић, доцент
др Владимир Марковић, асистент
др Ана Доброта, асистент
др Ана Станојевић, асистент

Основне академске студије:

Предмети:

 • Хемијска термодинамика
 • Електрохемија
 • Хемијска кинетика

Мастер студије:

­Изборна област: Електрохемија / Хемијска кинетика

Обавезан предмет

 • Електрохемија и електрохемијске методе

Изборни предмети

 • Електрохемијска кинетика
 • Конверзија енергије
 • Примењена електрохемија
 • Електрохемијске методе
 • Реакциона динамика

­Изборна област: Физичка хемија материјала

Обавезан предмет

 • Физичкохемијски аспекти науке о материјалима

Изборни предмети

 • Основе науке о материјалима
 • Физичка хемија колоида и граничних површина
 • Дифракција X-зрака на прашкастим материјалима
 • Дисперзни материјали, карактеризација и компактирање
 • Физичка хемија комплексних једињења
 • Катализа

Докторске студије:

 • Физичка хемија наноматеријала
 • Синтеза, структура и својства кристалних и аморфних материјала
 • Структурна карактеризација макромолекула
 • Проводни полимери
 • Рендгеноструктурна анализа
 • Хомогена и хетерогена катализа
 • Кинетика електродних реакција
 • Електроаналитичка хемија
 • Електрохемија неводених средина