Библиотека

Библиотека Факултета за физичку хемију постоји у континуитету – најпре као библиотека Физичкохемијског завода, а потом и Института за физичку хемију – од 1947. године, мада први унос у књизи инвентара (Lassar – Cohn: “Die Chemie im taglichen Leben”, Hamburg und Leipzig, 1900.) датира од 3.10.1948.

Данас се у њеним фондовима налази више од тридесет хиљада библиотечких јединица међу којима је највише серијских публикација од којих су неке набављане непрекидно дуже од једног века, попут “Zeitschrift fur Physikalische Chemie” (1887-1998) или “The Journal of Physical Chemistry” (1896-2009). Међу монографским публикацијама, којих је готово десет хиљада, најзаступљенија је уџбеничка литература из физичке хемије неопходна за одржавање наставе. Осим тога, библиотека поседује и референсну збирку која обухвата енциклопедије, приручнике и речнике. У фондовима се чувају примерци дипломских, мастер и специјалистичких радова, те магистарских теза и докторских дисертација. Последњих година су формирани и дигитални репозиторијуми ових радова.

Поред лисних каталога, постоји и електронска база података у Библио програму. На располагању корисницима се налази бежични приступ Интернету, преко “eduroam” сервиса, и десет нетбук рачунара.

Библиотека је део Конзорцијума библиотека Србије за обједињену набавку (KoBSON) и по потреби сарађује са свим библиотекама у земљи. Отворена је радним данима од 8:00 до 21:00 и има двоје запослених, а читаоница располаже са четрдесет и пет места. Корисници библиотеке су – поред студената, наставника и сарадника Факултета за физичку хемију – припадници шире академске заједнице, запослени у привреди, те ученици основних и средњих школа и сви остали грађани.


Књижара

Сва издања Факултета за физичку хемију – Универзитета у Београду, можете купити у књижари: Службени гласник ПЛАТО, Чика Љубина 18-20, улаз из Васине улице.


Издаваштво

Издаваштво је значајна делатност Факултета за физичку хемију Универзитета у Београду, организована првенствено као подршка наставном процесу и научно-истраживачком раду који се одвијају на Факултету, али и као средство којим се промовише наша институција и чини препознатљивом у широј јавности. Тиме се истовремено промовишу наука и научно мишљење. Тако, Факултет публикује уџбеничку литературу, збирке, радне свеске, монографије, зборнике радова, преводе књига, издања у поводу јубилеја, информаторе итд.


Листа издања

Драган Ранковић

“Практикум из атомске спектрохемије – друго измењено и допуњено издање”

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд 2023.

Вилфред Р. Хаген (Wilfred R. Hagen)

Биомолекулска ЕПР спектроскопија“ (Biomolecular EPR Spectroscopy)

Ауторизован превод са енглеског језика: Ана Поповић Бијелић

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд, 2023​.


Михајло Етински

“Увод у молекулске симулације”

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд 2022​.


Биљана Шљукић Паунковић, Ивана Стојковић Симатовић, Немања Гаврилов

Електроаналитичка хемија
Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд 2022

Бојана Недић Васиљевић

Одабрана поглавља физичке хемије чврстог стања

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд 2022.


Љубиша Игњатовић, Маја Милојевић-Ракић

“Аналитичке методе у физичкој хемији животне средине”

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд 2021​.


Ана Станојевић, Мирослав Ристић, Милена Петковић, Иванка Холцлајтнер – Антуновић

“Збирка задатака из Општег курса физичке хемије”

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд 2021​.


Милан Миловановић и Станка Јеросимић

“Збирка задатака за Квантну хемију”

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд 2020.


Љубиша М. Игњатовић

“Контрола стања животне средине. Методе и технике припреме узорака”

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд 2019​.


Драган Ранковић

“Практикум из атомске спектрохемије”

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд 2019​.


Милош Мојовић

“Рачунарство и информатика за студенте физичке хемије са примерима из биофизичке хемије”

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд 2019​.


Марко Даковић и Милош Мојовић

“Практикум из радиохемије и нуклеарне хемије”

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд 2019.


Јелена Радић-Перић и Мирослав Кузмановић

“Физичка хемија плазме”

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд 2019.Ивана Стојковић-Симатовић
Биљана Шљукић Паунковић

“Електрохемија – теоријске основе и примена”

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд 2018.


Поповић Бијелић, Ана; Мојовић, Милош

“Практикум из биофизичке хемије“

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд, 2017.Михајло Етински

“Статистичка термодинамика – збирка задатака”

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд 2017.Петковић Милена

“Физичка хемија флуида”

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд 2017.


Мирослав Ристић, Игор Пашти и Исидора Цекић-Ласковић

“Практикум из опште физичке хемије”

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд 2017.Монографија “ЗЛАТНИ ИНДЕКС” 1966-2016.

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, 2016.


Проф. Др. Наталиа Скородумова, Др. Игор Пашти

„2nd International Meeting on Materials Science for Energy Related Applications – Book of Abstracts“

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, 2016.


Проф. Др. Наталиа Скородумова, Др. Игор Пашти

„1st Workshop on Materials Science for Energy Related Applications – Book of Abstracts“

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, 2014.


Антић-Јовановић, Анкица

„Молекулска спектроскопија: спектрохемијски аспект“

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд, 2016.


Недић Васиљевић, Бојана; Милојевић-Ракић, Маја; Јовић, Александар

„Практикум и задаци из Хемијске кинетике“

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд, 2015.


Ћирић-Марјановић, Гордана

„Физичка хемија макромолекула“

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд, 2015.


Ментус, Славко; Дамјановић, Љиљана

„Физичкохемијска анализа“

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд, 2015.


Аднађевић, Боривој; Јовановић, Јелена

„Хидрогелови – синтеза, структура и својства“

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд, 2014.


Јеросимић, Станка

„Увод у квантну механику за физикохемичаре“

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд, 2014.


Група аутора. Приређивач: Дамјановић, Љиљана.

„Наука око нас – Физичка хемија за средњошколце“

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију и Центар за промоцију науке, Београд, 2014.


„Proceedings of the 5th Croatian-Slovenian-Serbian Symposium on Zeolites“

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд, 2013.


Дондур, Вера; Кузмановић, Мирослав (ур.)

„110 година физичке хемије“

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд, 2013.


Ристић, Мирослав; Пашти, Игор; Цекић-Лацковић, Исидора

„Практикум из Општег курса физичке хемије“

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд, 2013.


Петковић, Милена

„Примењена квантна хемија“

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд, 2013.


Поповић-Бијелић, Ана; Мојовић, Милош

„Практикум из биофизичке хемије“

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд, 2013.


Стојковић Симатовић, Ивана

„Електрохемија: задаци и вежбе“

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд, 2012.


Цвјетићанин, Никола

„Одабрана поглавља хемијске термодинамике – теорија, задаци и вежбе“

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд, 2011.


Колар-Анић, Љиљана; Чупић, Жељко; Вукојевић, Владана; Анић, Слободан

„Динамика нелинеарних процеса“

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд, 2011.


Минић, Драгица

„Примењена електрохемија“

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд, 2010.


Ранковић, Радомир

„Атомистика: задаци и вежбе“

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд, 2010.


Колар-Анић, Љиљана

„Основе статистичке термодинамике“

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд, 2009.


Ментус, Славко

„Електрохемија“

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд, 2008.


Димитрић-Марковић, Јасмина

„Практични аспекти одабраних поглавља молекулске спектрохемије“

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд, 2008.


Анић, Слободан; Станисављев, Драгомир; Вукелић, Никола

„Изабрана поглавља физичке хемије“

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд, 2007.


Антић-Јовановић, Анкица

„Атомска спектроскопија: спектрохемијски аспект“

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд, 2006.


Петрановић, Надежда

„Хемијска термодинамика“

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд, 2005.


Минић, Драгица; Антић-Јовановић, Анкица

„Физичка хемија“

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд, 2005.


Мацура, Слободан; Радић-Перић, Јелена

„Атомистика“

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд, 2004.


Веселиновић, Драган ет ал.

„Величине, јединице и ознаке међународног система – СИ у физичкој хемији и сродним областима: петојезични називи величина“

Веларта и Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд, 2004.


Колар-Анић, Љиљана; Вукојевић, Владана; Анић, Слободан

„Динамика нелинеарних процеса: од монотоне до осцилаторне еволуције“

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд, 2004.


Минић, Драгица ет ал.

„Увод у лабораторијски рад“

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд, 2003.


Анић, Слободан; Марковић, Драган (ур.)

„Професору Драгану Веселиновићу“

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију и Друштво физикохемичара Србије, Београд, 2001.


Миоч, Убавка; Херцигоња Радмила

„Збирка задатака из општег курса физичке хемије“

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд, 1997.


Веселиновић, Драган ет ал.

„Физичкохемијски основи заштите животне средине И: Стања и процеси у животној средини“

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд, 1995.


Слободан Мацура и Јелена Радић-Перић

Атомистика и атомистички поглед на структуру материје

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд 1994.


Ментус, Славко; Миоч, Убавка

„Одабране методе физичкохемијске анализе“

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд, 1993.


Арникар, Х. Ј.

„Основи нуклеарне хемије“

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд, 1992.


Бариол, Жан; Ривај, Жан-Луј

„Спектроскопије молекула“

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд, 1992.


Дондур, Вера

„Хемијска кинетика“

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд, 1992.


Шушић, Миленко

„Основи електрохемије и електрохемијске анализе“

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд, 1992.


Радак, Вукосава

„Општи курс физичке хемије за биологе“

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд, 1992.