ШТА ЈЕ ТО ФИЗИЧКА ХЕМИЈА?

Физичка хемија је природна наука интердисциплинарног карактера, која се на Универзитету у Београду предаје од 1903. године. Настала је током 19. века као израз тежњи хемичара да се мноштво чињеница о хемијским једињењима и хемијским реакцијама систематизује, али да се установе и законитости које их повезују. За објашњење и интерпретацију појава у хемији искоришћени су закони физике, али су током времена успостављени и физичкохемијски принципи. На основу тих принципа настале су области физичке хемије: електрохемија, спектрохемија, хемијска термодинамика и друге. Њиховом применом постало је могуће теоријски и експериментално одредити структуру и својства супстанција различитог агрегатног стања али и разумети и предвидети ток хемијских и биохемијских промена.

ВРЕДИ ЛИ СТУДИРАТИ ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ?

Са дипломом ФИЗИЧКЕ ХЕМИЈЕ можете се запослити на свакоме месту на коме се користе физичкохемијски принципи и експерименталне физичкохемијске методе. То су пре свега институти који се баве истраживањима како у области природних наука (Институт »Винча«, Институт за физику, Институт за хемију, металургију и технологију, Институт за испитивање материјала, институти САНУ) тако и техничких, медицинских (Радиолошки и онколошки институт«, Војно-медицинска академија, Завод за заштиту здравља итд.) или примењених (Хидрометеоролошки завод, Завод за мере и стандарде, Институт за кукуруз) наука. Могуће је запослити се у РАЗВОЈНИМ и КОНТРОЛНИМ ЛАБОРАТОРИЈАМА многих индустрија (фармацеутска, хемијска, прехрамбена, металуршка), у лабораторијама за контролу воде, земљишта, ваздуха, хране. Дипломираних физикохемичара има и у просвети: на факултетима на којима се одржава настава из физичке хемије (Пољопривредни, Технолошко-металуршки, Фармацеутски и наравно Факултет за физичку хемију), у школама где се предаје физичка хемија или сродни предмети.

ФИЗИЧКА ХЕМИЈА – МОЈ ИЗБОР?

Ако сте ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ упознали у току вашег досадашњег образовања и заволели је, студије физичке хемије вас очекују. Ако сте амбициозни, волите природне науке и математику, али још нисте сигурни шта вас више привлачи: математика, физика или хемија, тада сте права особа за студије једне интердисциплинарне науке као што је ФИЗИЧКА ХЕМИЈА. Ако подједнако добро савладјујете математику, физику или хемију, а још увек нисте сигурни да ли имате више склоности према експерименталним или теоријским наукама и тада ће ФИЗИЧКА ХЕМИЈА бити ваш добар избор.Ако себе замишљате као научника или истраживача у области фундаменталних или примењених наука, а желите професионално да комуницирате са људима са свих меридијана одаберите студије ФИЗИЧКЕ ХЕМИЈЕ, оне ће вам то омогућити. Ако вас интересују проблеми екологије и заштите животне средине и тада би студије ФИЗИЧКЕ ХЕМИЈЕ могле да буду ваш избор.ФИЗИЧКА ХЕМИЈА може постати ваш добар избор чак и онда ако у средњој школи нисте били нарочито добар математичар док су вам лепоте Физике и Хемије некако замаглили ваши или исувише благи или исувише строги професори. Све се може научити а потом заволети.