Наставно и истраживачко особље на ФФХ (по азбучном редоследу):


Академици

 • др Славко Ментус, редовни члан САНУ и редовни професор у пензији
 • др Миљенко Н. Перић, редовни члан САНУ и професор емеритус

Професори емеритуси

 • др Миљенко Н. Перић, редовни члан САНУ и професор емеритус
 • др Љиљана З. Колар-Анић, професор емеритус

Професори који су предавали на ФФХ

 • др Боривој Аднађевић, редовни професор
 • др Никола С. Вукелић, редовни професор
 • др Слободан Р. Анић, ванредни професор
 • др Јелисавета Баранац, редовни професор
 • др Горан Бачић, редовни професор
 • др Драган Веселиновић, редовни професор
 • др Владимир Вукановић, редовни професор
 • др Видосава Георгијевић, доцент
 • др Вера Дондур, редовни професор
 • др Наталија Икономов, ванредни професор
 • др Милорад Јеремић, редовни професор
 • др Анкица Јовановић, редовни професор
 • др Ружица Коњевић, ванредни професор
 • др Љиљана З. Колар-Анић, редовни професор и професор емеритус
 • др Славко Ментус, редовни члан САНУ, редовни професор
 • др Шћепан Миљанић, редовни професор
 • др Драгица Минић, редовни професор и научни саветник
 • др Убавка Миоч, редовни професор
 • др Надежда Петрановић, редовни професор
 • др Јелена Радић-Перић, редовни професор
 • др Слободан Рибникар, академик, редовни професор
 • др Десанка Сужњевић, доцент
 • др Татјана Ћеранић, доцент
 • др Радмила Херцигоња, ванредни професор
 • др Иванка Холцлајтнер-Антуновић, редовни професор

Гостујући професори

 • др Владана Вукојевић, ванредни професор
 • др Ивана Радосављевић Еванс, редовни професор

Редовни професори

 • др Љиљана Дамјановић-Василић
 • др Јасмина Димитрић-Марковић
 • др Љубиша Игњатовић
 • др Станка Јеросимић
 • др Мирослав Кузмановић
 • др Милош Мојовић
 • др Игор Пашти
 • др Милена Петковић
 • др Драгомир Станисављев
 • др Гордана Ћирић-Марјановић
 • др Никола Цвјетићанин
 • др Биљана Шљукић Пауновић
 • др Михајло Етински

Ванредни професори

 • др Марко Даковић
 • др Ана Поповић-Бијелић
 • др Ивана Стојковић Симатовић
 • др Немања Гаврилов
 • др Маја Милојевић Ракић
 • др Бојана Недић Васиљевић

Доценти

 • др Ана Доброта
 • др Душан Димић
 • др Мирослав Ристић
 • др Милан Миловановић
 • др Александра Павићевић

Асистенти са докторатом

 • др Александра Ракић
 • др Драган Ранковић
 • др Бранислав Станковић
 • др Итана Нуша Бубања

Асистенти

 • др Ана Весковић
 • Анка Јевремовић
 • Александар Јовановић
 • др Бранислав Миловановић
 • др Ђорђе Цвјетиновић
 • Милица Марковић
 • Срна Стојановић
 • Маја Ранковић

Сарадник у настави
 • Катарина Рондовић

Истраживачи запослени на ФФХ преко пројеката МПНТР

 • др Милица Васић
 • др Милица Вујковић
 • др Јелена Максимовић
 • др Стеван Маћешић
 • др Јадранка Миликић
 • др Ђура Накарада
 • др Кристина Стевановић
 • др Игор Петрушић
 • др Тамара Петровић

Самостални и технички сарадници

 • др Даница Бајук-Богдановић
 • Марко Брашњевић
 • Дејан Вучковић
 • Вук Јовановић
 • Невенка Поповић
 • Ана Туфегџић
 • Александра Шајић

Сарадници ФФХ

 • др Божидар Бановић, редовни професор
 • Исидора Бачић, наставник страних језика
 • др Растко Василић, ванредни професор
 • др Сања Врањеш-Ђурић, научни саветник
 • др Срђан Вукмировић, ванредни професор
 • др Сава Галијаш, доцент
 • др Иван Димитријевић, доцент
 • др Снежана Драговић, научни саветник
 • др Адријана Жекић, ванредни професор
 • др Зорана Ферјанчић, ванредни професор
 • др Александар Јовић, доцент
 • др Илија Цвјетић, доцент
 • др Марио Златовић, ванредни професор
 • др Александра Илић, ванредни професор
 • др Душан Кецкаревић, доцент
 • др Ана Ковачевић, ванредни професор
 • др Борис Кордић, редовни професор
 • др Младен Милошевић, редовни професор
 • др Владимир Миљковић, доцент
 • др Маја Натић, ванредни професор
 • др Горан Попарић,  редовни професор
 • др Душан Поповић, ванредни професор
 • др Мирјана Сарван, доцент
 • др Оливер Стојковић, редовни професор
 • др Божидар Чобељић, ванредни професор
 • др Жељко Чупић, научни саветник