др Немања Гаврилов
Е-пошта: gavrilov@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-628
Кабинет: 275

Детаљније


ПРЕДМЕТИ:

  • Физичка хемија
  • Увод у лабораторијски рад
  • Примењена електрохемија

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАУЧНЕ БАЗЕ:

ДОПУНСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:Душан Димић
Е-пошта: ddimic@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-624
Кабинет: 352
Детаљниједр Ана Доброта
Е-пошта: ana.dobrota@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-625
Кабинет: 358
Детаљније

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАУЧНЕ БАЗЕ:

ДОПУНСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:др Бојана Недић Васиљевић
Е-пошта: bojana@ffh.bg.ac.rs
Телефони: 011/3282-394, 011/3336-691
Кабинет: 361

Детаљније


ПРЕДМЕТИ:

Основне академске студије:

  • Колоиди
  • Физичка хемија чврстог стања

Докторске академске студије:

  • Рендгенска структурна анализа

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАУЧНЕ БАЗЕ:

ДОПУНСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:др Радомир Ранковић
Е-пошта: rale@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-632
Кабинет: 371

Детаљниједр Мирослав Ристић
Е-пошта: ristic@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-694
Кабинет: 261

Детаљније