др Душан Димић
Е-пошта: ddimic@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-624
Кабинет: 352
Детаљниједр Ана Доброта
Е-пошта: ana.dobrota@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-625
Кабинет: 358
Детаљније

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАУЧНЕ БАЗЕ:

ДОПУНСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:др Милан Миловановић
Е-пошта: milanm@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-799
Кабинет: 373 (372/00)
Детаљније

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАУЧНЕ БАЗЕ:

ДОПУНСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:др Александра Павићевић
Е-пошта: aleks.pavicevic@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/2630-796, 011/3336-696
Кабинет: 272
Детаљниједр Мирослав Ристић
Е-пошта: ristic@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-694
Кабинет: 261

Детаљније