1948.
Милосављевић А. Радмила
Џунић М. Олга
Критић П. Катарина
Крунић С. Смиљана

1949.
Стевановић М. Иконија
Милићевић Т. Бранимир
Лазић Б. Нада

1950.
Костић К. Станоје
Шипка В. Нада
Станковић Босанка
Драганић Г. Иван
Рекалић Ј. Момчило

1951.
Вукановић М. Владимир
Павловић В. Бошко
Поповић Б. Петар
Танковић Х. Сеид
Белегишанин М. Наталија
Дограмаџи Н. Наталија
Симић М. Војислав
Новаков Д. Смиљка
Милутиновић М. Вукосава
Живановић К. Мирјана
Шкрбљак П. Милена
Бољаћ В. Мирјана
Бурић Ђ. Илија
Георгијевић М. Видосава

1952.
Себељи Б. Фрањо
Јеремић С. Драгослав
Митровић Р. Милош
Митровић П. Марија
Рибар Ј. Тибор
Ранчић М. Дивна
Брајковић Ж. Топлица
Рибникар В. Слободан
Салемовић Т. Радојица
Цвјетићанин Н. Дане
Хорват Ј. Владислав

1953.
Пантелић В. Миодраг
Николић М. Милан
Пешић С. Димитрије
Максимовић Зоран
Суботић Соња
Којић Вера
Станисављев Мирјана
Рунаћ М. Ратимир
Тодоровић Емилија

1954.
Гвозденовић Д. Драгутин
Радак Б. Бранислав
Скендеровић Г. Бартул
Веселиновић С. Драган

1955.
Живадиновић С. Милутин
Драшковић Ј. Раде
Маринковић Н. Слободан
Радојчић Ж. Душан
Змбов Ф. Киро
Плетл Ј. Јосип
Манојловић М. Љубица
Маринковић Д. Момир
Живанов С. Живојин
Јакабфали Л. Лујза
Матијашевић Р. Андреја
Брајовић М. Вељко
Пупезин Д. Јован
Дражић Г. Верица

1956.
Каракашевић Т. Миодраг
Јанковић М. Олга
Мук А. Аурора
Кнежевић Живојин
Ћобић Бранка
Симић Момир
Јелић Никола
Рајић Србобран
Вујнић Веселин

1957.
Кобиларов Нестор
Драговић Станислава
Сарајић Б. Владан
Поповић Б. Живанка
Селенић С. Татјана
Живановић Д. Миодраг
Вукановић-Ружић Дамјана
Правица Б. Маја
Ћирић М. Милан
Петровић В. Драгана
Васиљевић М. Оливера
Ожеговић С. Љубица
Урошевић В. Владета
Збућновић Ј. Јелена
Репић Р. Слободан
Руварац Љ. Александар
Марковић Д. Гордана
Ајдачић С. Владимир
Алексић Р. Богдан
Обреновић Д. Иванка
Јовановић М. Зорка

1958.
Миленковић М. Славко
Стевовић Јелица
Алексић Д. Бојана
Курепа В. Милан
Марковић Ј. Михаило
Ђурдевић Ж. Десанка
Буловић К. Властимир
Петровић С. Даница
Ајдачић Б. Надежда
Радуловић М. Бранислава
Поповић Р. Драгица
Костић М. Даринка

1959.
Милојевић Ј. Радојица
Матић Б. Зорка
Стојановић Д. Надежда
Уводић С. Филип
Мимовић М. Марко
Мичић И. Олга
Јачимовић М. Љубодраг
Мадић Б. Радмила
Коркоделовић Б. Драгослав
Јовановић Д. Жарко
Николић С. Жарко
Милић Д. Љубодраг
Тодоровић В. Милорад
Илић М. Јелисавета
Антић М. Анкица
Миоћ А. Драган
Перовић М. Божидар
Ђинић А. Милица
Перић А. Надежда
Симић Т. Милош
Срећковић М. Мирослава
Венецанин Д. Емилијан
Влајић Д. Милан
Петровић Г. Коста

1960.
Марковић М. Витомир
Јаковљевић П. Загорка
Јовановић С. Ђура
Влајић Д. Милан
Петровић Г. Коста
Стојић Ђ. Миодраг
Константиновић К. Станимир
Марћетић М. Јованка
Хаџишеховић Ћ. Муневера
Милић Б. Никола
Јовановић Р. Грујица
Рифф С. Јосип
Антић В. Љиљана
Исаиловић М. Владислав
Славић А. Илфан
Косанић М. Мирослав
Ервачиновић М. Ружа
Пјешчић Г. Миљан
Павловић Р. Александар
Тодоровић Б. Живомир
Спасојевић Р. Савка
Шћепановић Б. Алекса
Ебел С. Фрањо
Ајдоник А. Вера
Јосимовић Р. Љубица
Клиска С. Мара
Драгутиновић Д. Мирослав
Лукић Ж. Љубиша
Вуковић Д. Живорад
Ракић Л. Антон
Бешлин С. Боривој
Бојовић Д. Војислав
Крута Р. Божана
Вућковић Ј. Здравко
Плесницар И. Маријана
Ристић С. Драгољуб
Павићевић К. Миодраг
Милић Р. Милосија
Декањ А. Антал
Димитријевић Д. Илија
Коваћевић И. Зорка
Томашевић Р. Магдалена
Ратковић Д. Љиљана
Видаковић М. Славољупка
Шовљански Ђ. Милена
Беровић Р. Никола
Ћрнобори И. Ратко
Ненадовић М. Томислав
Филиповић М. Радослав
Бојовић Д. Томислав
Јаничијевић М. Предраг
Трипковић Р. Мирјана
Ћук-Ћопић С. Здравко
Живковић М. Катарина
Тошић Ж. Божидар

1961.
Савић М. Борка
Савић П. Ана
Сужњевић М. Ћедомир
Стевановић М. Миодраг
Николић Ђ. Момчило
Николић М. Ружица
Ненадовић М. Радмила
Теофановић Д. Мирослава
Зотовић Р. Мирослава
Богдановић М. Радован
Бељајев Н. Ирина
Варга М. Ђорде
Јаворшек А. Зора
Милутиновић А. Љубинка
Радојевић П. Милева
Обрадовић С. Александар
Крстић М. Емилија
Матекало П. Јелка
Раденовић М. Ћедомир
Бучић М. Радојка
Зајћев П. Борис
Поповић Д. Веселин
Јовановић Д. Даница
Божовић С. Ружица
Ћекић Б. Томислав
Чикота Б. Убавка
Аранделовић А. Влада
Вакић Ф. Бранимира
Терлећки В. Ана
Кос С. Ненад
Јовановић Т. Милија
Савић Д. Персида
Малућков Ћ. Божана
Тонић Т. Милица
Трој Ф. Маргита
Скитшак С. Силард
Манић П. Гордана
Савић Б. Јован
Унковић М. Крсто
Раковић Т. Гордана
Лућ К. Агнеш
Павловић В. Живорад
Стаменковић М. Радомир
Караулић Б. Драгомир
Јеремић Г. Милорад
Ристић Д. Марина
Костић Н. Милан
Голумбовски Д. Богомир
Младеновић Т. Душанка
Павићевић М. Стана
Миловановић К. Бранко
Степановић В. Боривоје

1962.
Дојчиновић М. Мирослава
Миловановић М. Милица
Дражић Витосија
Чупић Б. Живко
Боруховић М. Рашела
Станковић Љ. Елеонора
Петровић Љ. Катарина
Ђаја В. Никола
Абрамовић Б. Богдан
Ристовић М. Благоје
Мартић А. Петар
Матић М. Верослава
Килијан В. Мирјана
Божић М. Милена
Јовановић М. Јелена
Нинковић Р. Живан
Стојанов И. Стеван
Стевчић Р. Александар
Морачић Д. Љиљана
Павловић Д. Љиљана
Шимурина Ј. Марко
Ђелић Ж. Христивоје
Игњатовић Л. Милена
Петровић С. Гордана
Новићевић В. Веселин
Гирић Г. Љиљана
Беговић Р. Јевросима

1963.
Кнежевић В. Василије
Коваћевић Ћ. Верица
Јурањи Љ. Марија
Јанковски Н. Ирина
Јовановић С. Гордана
Ратковић С. Слободан
Алексић Б. Мила
Глишовић М. Драган
Ђурдевић М. Радован
Антанасијевић Д. Радован
Будишин Б. Александар
Драшковић Р. Зорка
Коњевић М. Никола
Орлов М. Мирослав
Марћетић М. Драган
Радуловић Б. Милорад
Тадић Ж. Милена
Ћветковић Т. Љиљана
Царнојевић В. Војислава
Живановић Р. Живорад
Марковић Д. Златибор
Јагић Н. Божидар
Николић Б. Александра
Вуксановић В. Синиша
Поповић Д. Предраг
Стаматовић С. Александар
Исаков Д. Милена
Димитријевић Г. Христина
Шовјански Ђ. Борислав
Марковић М. Душан
Вућетић Д. Видосава
Гатони Р. Виторио
Годигна Ф. Марио
Мајданаћ-Довијанић М. Гордана
Јовановић Ђ. Лепосава
Тодоровић М. Злата
Клечић Ж. Вера
Мимица С. Анте
Миочиновић П. Душан
Јелић В. Владимир
Радновић Ж. Недељко
Ћосовић М. Раде
Булатовић Б. Радмила
Секулић М. Мирослава
Тимотијевић М. Ђорде

1964.
Димитријевић В. Борјана
Вучинић В. Миленко
Војиновић М. Драгомир
Војводић В. Илија
Дангић В. Јелена
Поповић Д. Бранка
Николић М. Љиљана
Струнџалић А. Невена
Шутаковић Ћ. Ћедомир
Симоновић Д. Бојко
Ђукић Ђ. Вера
Добричић С. Владимир
Понграћ П. Стефан
Марковиновић И. Иван
Ћерни Ј. Ингрид
Перси В. Тулио
Бјеговић М. Гроздана
Кажић М. Небојша
Ђурковић С. Гордана
Вељковић Д. Јелка
Месар Ф. Божидар
Баришников А. Димитрије
Стојановић Р. Вера
Антонијевић В. Милка
Павловић Б. Војислав
Краинцанић Ж. Миодраг
Кидрић Б. Јуркица
Младеновић В. Томислав
Милетић Б. Миодраг
Станулов С. Веселин
Грегорић М. Ружица
Веселиновић С. Љиљана
Ваневић К. Нада
Петровић М. Драгослав
Прелић М. Ленка
Трипковић М. Драган
Самарџија С. Милка
Паушак В. Стеван
Вућелић Р. Душан
Капор М. Слободан

1965.
Станковић-Луковић Р.Слободанка
Бешић Б. Гордана
Јеричијо К. Марија
Стојановић Т. Драгољуб
Радосављевић В. Љубинко
Игњатовић Р. Јелена
Миличић М. Гроздана
Коњајев А. Татјана
Бешић Р. Борислав
Тодоровић Р. Предраг
Вућковић А. Христољуб
Боканић Ђ. Смиља
Михајловић Б. Гордана
Николић Ј. Марија
Јауковић Ј. Радмила
Рундић Б. Зорица
Стојиљковић Р. Љиљана
Врацар М. Маринко
Тубић В. Олга
Куленовић Ф. Емина

1966.
Вујовић М. Зоран
Јовановић Б. Александра
Бижић Н. Душан
Давидовић П. Милорад
Куњић В. Радосав
Милосављевић Љ. Бранислав
Батина С. Милка
Романовић У. Лепосава
Ђуричић В. Радмило
Ћолић З. Ахмо
Алексић Ђ. Александар
Ненадовић М. Наталија
Зирамов С. Љубомир
Јанковић Р. Слободан
Родић Д. Милутин
Драгић С. Смиљка
Ђордевић Ј. Миодраг

1967.
Васиљевић Б. Радивоје
Стошић Љ. Павле
Малетић С. Светлана
Стефановић Р. Љиљана
Ристић М. Петар
Танкосић Б. Слободан
Делетић В. Бранислав
Поповић Ђ. Петар
Грујичић М. Предраг
Милосављевић Д. Биљана
Трифковић С. Љубица
Туковић В. Александра
Малешев Л. Душан
Ристић А. Јанко
Урошевић М. Снежана
Коџић Д. Александар
Лалић Ј. Марко
Келева Ј. Јозо
Кезела А. Бошко

1968.
Глигорић М. Душан
Марковић А. Драган
Младеновић В. Радојко
Игњатовић М. Јелена
Калезић М. Марта
Пузић Г. Рајко
Оташевић Р. Вукомир
Бауер Ф. Јадранка
Тишма-Балагаћ М. Љиљана
Марковић И. Марија
Мандић Р. Радмила
Минић Ћ. Наталија
Лалић М. Ђура
Ћирић П. Мирослава
Трифуновић Н. Надежда
Лилчић В. Светомир
Павић Ј. Живорад
Живановић Е. Александар
Кордић Р. Бошко
Јовановић Б. Павле
Спасојевић Љ. Споменка
Трајковић П. Иван
Копећни М. Мирослав
Ранисављевић Р. Бисенија
Петронијевић М. Славољуб
Роквић И. Милка
Мојсовски И. Биљана
Милетић В. Славољуб
Добровић Ј. Мирка
Зарић Р. Љубисав

1969.
Бусарћевић С. Мирослав
Булић Б. Миодраг
Чићмил П. Шпиро
Калезић М. Војислав
Станковић Н. Миленко
Марковић Т. Миодраг
Премовић И. Павле
Поповић Б. Слободанка
Радојковић Љубиша
Перић Д. Слободан
Бешевић Р. Велибор
Бјелогрлић Р. Данило
Лонцаревић П. Снежана
Тртањ И. Милан
Ђедовић П. Мирослав
Сараволаћ Г. Бисерка
Косоваћ М. Михаило
Рајковић Б. Људмила
Сокол Г. Весна
Станисављевић М. Мирјана
Стојковић Р. Стојан
Ментус В. Славко
Бајић У. Светлана
Гаковић М. Бранка
Рашковић И. Владимир
Зиројевић Д. Надежда
Вућетић М. Миливоје
Тодоровић Б. Миша
Струћек А. Адела
Адамов Б. Милорад
Радојковић М. Радоје
Жежељ Д. Ана
Кораникић П. Клара
Попадић С. Олга
Јовановић Д. Оливера
Перовић Р. Нада
Милановић С. Љиљана
Анић Р. Слободан
Поповић С. Слободанка
Мишуровић А. Зоран
Тодорић М. Угљеша
Марковић Ј. Митар

1970.
Стојковић Л. Милан
Марковић Б. Драгослав
Јовановић Д. Радмила
Павићевић Љ. Мирко
Кнежевић Ћ. Милорад
Пилетић Р. Радмила
Колар З. Љиљана
Јовичић П. Јелица
Николић Д. Весна
Радић Б. Јелена
Минић М. Драгица
Вулевић М. Михаило
Перић Н. Миљенко
Буљан И. Јасмина
Микша Т. Аурелија
Миљевић Р. Нада
Крстић М. Наталија
Глишић М. Светлана
Галебовић Ј. Томислав
Галантић М. Надежда
Мраковић Б. Радмила
Касагић Б. Слободан
Хески Е. Ненад
Орловић Д. Марија

1971.
Петровић П. Миомир
Приможић И. Мирјана
Херчигоња Н. Никола
Вретенар Ф. Петар
Минћева Н. Биљана
Ачић Т. Никола
Булајић М. Љиљана
Николић Драгица
Ђордевић Д. Љубиша
Ђурић Љ. Нада
Мојсова Л. Светлана
Срећковић Ђ. Милорад
Стојковић С. Душанка
Милаковић Ј. Вера
Ратковић Б. Милена
Бркић С. Недељка
Дошен И. Љиљана
Јуранић О. Ненад
Симоновић Р. Бранислав
Узуновски Ћ. Искра
Стојановић В. Љубинка
Гвоздић В. Недељко
Павковић Ж. Мирослав
Николић М. Владимир
Латиновић Н. Нада
Марковић Д. Милена
Тодоровић Д. Зорица
Видак А. Драган

1972.
Соломун П. Мирослав
Дондур Т. Вера
Бибић М. Наташа
Маћура И. Слободан
Галоња Д. Мирјана
Милићевић З. Негосава
Станисављевић М. Нада
Миљанић С. Шћепан
Милишић-Ђордевић Р. Драгана
Перишић З. Миланка
Извонар Б. Душан
Лазаревић А. Љубинка
Протић Ј. Мирослав
Јанковић М. Надежда
Јовановић Н. Лазар
Јовановић Б. Светлана
Јокановић Р. Вукоман
Нешковић Б. Алекса
Кожељ М. Даринка
Шарунаћ С. Ловорка
Турубатовић Р. Лазар
Муњас Д. Софија
Кобаш В. Анита
Бркић М. Зорица
Милосављевић А. Драгољуб
Воко И. Бранислава
Пејчић Р. Јелица
Перишић П. Зоран
Здравковић Н. Љубица
Ивановић Милета
Јосимовић М. Мирјана
Кисо П. Владимир
Тошић В. Анастасија
Тодоровић М. Радован
Сотировић Р. Драгана
Матаковић З. Иван
Спиридоновић Ћ. Драгиша
Миловановић В. Миодраг
Костић Н. Љубица
Дубљевић Божидар
Вукотић В. Милисав
Никитовић С. Радомир

1973.
Лазић В. Љубица
Гајић В. Снежана
Антић Љ. Драгица
Торбица Б. Остоја
Холћлајтнер Д. Иванка
Николић М. Станка
Вулевић Ј. Соња
Грујичић Ј. Драган
Ковачић Ђ. Нада
Краљевић В. Нада
Мендаш П. Исток
Вулетић Б. Милка
Михајловић М. Љиљана
Бајрактари Џ. Фатима
Катић В. Милинка
Павловић З. Небојша
Јаковљевска Ј. Олга
Мичић Ј. Мирољуб
Сјеклоца Р. Милутин
Стефановић А. Војислава
Кицановић А. Миодраг
Реновћевић М. Миланка
Мијалковић Б. Гордана
Недељковић Д. Слободанка
Мандић И. Миодраг
Атанасова А. Елена
Очић М. Миленко
Евангелос В. Теодота
Франк Ђ. Драгослав
Сарамандић П. Љубица
Настасић С. Гордана
Срданов И. Војислав
Толић С. Мирјана

1974.
Танчић Б. Надежда
Радуловић Н. Вера
Ерћег Р. Миленко
Јеремић Д. Бисерка
Поповић Т. Бранислава
Стокић Ж. Зоран
Ђурић Ђ. Милка
Тртица С. Милан
Рашовић М. Љиљана
Трифуновић М. Добрила
Босиљчић М. Зоран
Стевановић М. Миодраг
Синделић Б. Андела
Ђурдевић Т. Предраг
Тешић З. Гордана
Стифанић Н. Наташа
Ристићевић А. Саво
Стојадиновић С. Миодраг
Томић К. Радомир
Првулов З. Нада
Куњадић И. Милан
Марковић Ј. Љубица
Добрешковић Ж. Зоран
Крсник Н. Весна
Мрдовић М. Будимир
Ћобић Б. Драгана
Вукћевић В. Бранислав
Остојић М. Ђурдица
Арнерић С. Предраг
Петровић С. Марјан
Пешић К. Светлана
Миленковић С. Славенка
Мијомановић Љ. Владимир
Лозановски А. Љиљана
Гологлавић Т. Мирјана
Гачић Б. Радмила
Ивановић Б. Мирослав
Соломун М. Тихомир

1975.
Коваћевић П. Драгица
Николић Б. Љиљана
Милићевић Д. Гордана
Хаџић Амра
Миливојевић М. Миодраг
Илић Ж. Предраг
Шолајић Д. Зоран
Купрешанин Ј. Зорка
Димитријевић Т. Стеван
Дошен С. Амра
Томић В. Мирјана
Опачић Ј. Мирјана
Корењ Е. Едуард
Матић И. Вељко
Дедић И. Данило
Илишевић М. Драгица
Момировић Б. Мирјана
Салаји Ј. Јосип
Јовић М. Милосава
Јерговић И. Илија
Ђорић М. Радица
Николић М. Предраг
Олујић Б. Никола
Вулићевић У. Драгана
Милошевић М. Драган
Кокора Ј. Сперанца
Миховиловић А. Лучи
Јаношев Н. Биљана
Ћубровић З. Јулијана
Адамовић С. Ружица
Голобоцанин Д. Душан
Марковић М. Тања
Јованић Р. Бранислав
Миркић М. Биљана
Аднадевић К. Боривоје
Радуловић В. Радмила
Мајсторовић М. Драгомир
Јовићевић М. Соња
Лонцар М. Десанка
Сеидел М. Бурдица
Милосављевић Х. Братољуб
Живковић Р. Драгана
Фегер А. Петар
Прица Н. Татјана

1976.
Марковић С. Даринка
Бијеловић М. Драгољуб
Николић М. Миленко
Јовановић В. Слободан
Мукаетовски Ј. Јелена
Живановић А. Жарко
Малбашић М. Нада
Бендераћ В. Радоман
Влаинић С. Оливера
Ђордић Г. Ангелина
Гајић М. Вера
Јовановић М. Душан
Перишић Слободанка
Поткоњак Н. Бранка
Раићевић Славица
Нешковић М. Оливера
Ђордевић М. Небојша
Радоњић Б. Јела
Вушуровић М. Ђордије
Лаушевић В. Зоран
Милинковић П. Гордана
Шухартовић Н. Бранислав
Маљевић Ћ. Емира
Дошен Ј. Мирко
Бјелановић М. Јованка
Ђешнић И. Љиљана
Павловић М. Велимир
Јовановић М. Споменка
Марковић Ћ. Александар
Стојановић М. Слободан
Драговић Ј. Петар
Бачић Г. Горан
Ђерки А. Ружица
Ачимовић-Коруновић С. Мирјана
Вућковић Ј. Драган
Бојовић Д. Снежана
Рахић И. Касим
Петровић В. Миодраг
Жунић М. Даница

1977.
Јовић М. Небојша
Колонић В. Слободан
Танасијевић Ј. Васо
Марић Ј. Илија
Вуков Ј. Александар
Божовић М. Биљана
Маринковић Ј. Мирјана
Живадиновић М. Иванка
Влаховић В. Љиљана
Ранчић М. Љиљана
Милетић Р. Милена
Блажон Б. Олга
Марјановић Д. Милка
Благојевић Р. Мирјана
Насигоска Мирјана
Борна Ћ. Милан
Вучићевић (Шибалић) Р. Радмила
Гвоић В. Мирјана
Докић Б. Радомир
Игњатовић В. Љубиша
Матић М. Мира
Лонцаревић Ј. Нада
Милосављевић М. Војислав
Марковић Ж. Бранислав
Срдановић С. Милисав
Самаћ М. Весна
Шешић Б. Марија
Јоксимовић Ј. Даница
Вукелић С. Никола
Коваћевић Д. Снежана
Виријевић Б. Миланка
Караклајић У. Предраг
Поповић В. Мирјана
Илић Ј. Звонко
Бабић М. Милена
Маринковић С. Милорад
Живић М. Радослав
Вуков В. Мира
Бероња М. Љиљана
Бодловић М. Драгица
Каримановић Д. Милан
Филиповић И. Зденка
Ереш Ј. Ђула
Ладиновић С. Гордана

1978.
Шевић Ћ. Љиљана
Вуревић Горица
Стојић В. Мирјана
Филиповић В. Вера
Вујовић Б. Мирјана
Маринић В. Марина
Дебијади Р. Весна
Вукановић Р. Бета
Обрадовић З. Биљана
Павићевић С. Катица
Милићевић Стана
Алексић Д. Ђорде
Милић М. Љуба
Миловић Р. Милорад
Ћоркади Ш. Скендер
Николић М. Душан
Станимировић М. Биљана
Нешић Д. Горан
Шафрањ Ш. Агнеза
Јанковић З. Весна
Поткоњак М. Бранислав
Паликуца П. Мирјана
Нинковић П. Мирјана
Томазовић Б. Бранкица
Визи П. Зденка
Ристић С. Гордана

1979.
Златковић Ђ. Добрила
Илћева Д. Татјана
Забел А. Даринка
Мандрино С. Надежда
Живановић П. Станка
Мирков И. Смиљка
Петровић Ј. Слободан
Марковић М. Драган
Вућковић Б. Миодраг
Бојковић Јасмина
Ђурашковић Н. Павле
Бона М. Родолфо
Спасојевић В. Војислав
Вукоје М. Радослава
Достанић С. Бранка
Радић Г. Небојша
Павловић Р. Душица
Дебељаковић Б. Мирјана
Вуксан Ђ. Гордана
Радивојевић А. Споменка
Копања Д. Предраг
Велимировић М. Драган
Крмар Д. Марија
Митровић Ћ. Милена
Папић Б. Предраг
Татомировић Ђ. Живомир
Мандић Р. Драгана
Вујасиновић Ж. Драган
Корицанаћ Р. Ружица
Бошан А. Срда

1980.
Лакћевић М. Загорка
Ивковић С. Славица
Гавриловић М. Милкица
Лакота Х. Селмо
Сврзић Н. Ксенија
Гајинов П. Спасенка
Мартиновић В. Сузана
Филиповић Ж. Драгана
Стевовић Ж. Новица
Младеновић М. Мирјана
Субота Г. Ксенија
Богданов Д. Жарко
Булатовић В. Ана
Милић Д. Милорад
Солујић Б. Нада
Зарић Ј. Александар
Маринковић С. Ксенија
Рудовић М. Анделка
Крстић М. Драган
Хаџи-Павловић Б. Андреја
Драмицанин Н. Нинослав
Милић Т. Гордана
Кољевић Б. Миодраг
Обрадовић Д. Весна
Вуксановић С. Љиљана
Ђордевић М. Војиславка

1981.
Илић П. Дејан
Милошевић М. Миодраг
Грбић Б. Бошко
Вукотић Д. Зорица
Ђордевић М. Надежда
Кузмановић Ж. Радослав
Косанић Н. Верица
Антонијевић Р. Ненад
Ћвијовић У. Ђурде
Милисављевић Б. Бисерка
Станковић Н. Милан
Тимотијевић В. Драган
Бајовић Ј. Вера
Пијановић Е. Жарко
Николић М. Милка
Павловић Д. Љиљана
Ракић М. Весна
Алмажан Ћ. Анкица
Радак Б. Бојан
Коваћевић П. Бранимир
Ћудина А. Ивана
Нејаков Д. Драгана
Миневски С. Зоран
Побор В. Љиљана
Савић Д. Данка
Марковић З. Дејан

1982.
Рајх З. Тијана
Ћвијовић Ј. Душан
Микијељ В. Биљана
Пешић В. Лидија
Игњатовић Ж. Верица
Маринковић С. Небојша
Фејзо Џ. Јасенка
Кацаник В. Јасминка
Спајић Г. Јованка
Вучићевић Р. Весна
Штрбац Б. Светлана
Дедовић М. Љиљана
Чомор Ј. Јожеф

1983.
Станковић Б. Јован
Митровић Ј. Љиљана
Пајић Р. Лепосава
Цвјетићанин Д. Никола
Тодоровић Г. Зорица
Гајић П. Зорица
Јовановић М. Зорана

1984.
Недељковић М. Јован
Маричић Б. Зоран
Остојић С. Јелица
Брнабић А. Олгица
Станисављев Р. Драгомир
Марковић М. Мирјана
Гиба С. Станимир

1985.
Трипковић Ј. Јелена
Живковић М. Вера
Угриновић Т. Мијат
Шећеров Љ. Бојана
Манић А. Сузана
Митић С. Споменка
Павловић М. Весна
Хурем И. Зихнија

1986.
Тешић С. Милена
Танасковић Е. Владимир
Вућемиловић И. Мирјана
Маловић Д. Драган
Шалипуровић Д. Снежана
Стамовска Ј. Весна

1987.
Милосављевић М. Љиљана
Јововић К. Ирена
Митровић Ж. Елеонора
Стајић Н. Душица
Антовић С. Рајка
Злох Ф. Мире
Недић П. Зоран
Цалић П. Марина
Даљевић С. Радослав
Тошић Р. Драгомир
Хаџифеизовић Ш. Емина
Вилотијевић Н. Мирољуб
Андрић Н. Гордана
Руварац А. Иванка
Лукин Б. Татјана
Станисављев Р. Биљана
Сретеновић Жељко

1988.
Грбић Љиљана
Петковић Милан
Станковић Невена
Дејана Вуковић

1989.
Станковић Јован
Станковић А. Ана
Илић Марија
Кнежевић Ирена
Игњатовић Љубиша
Вукојевић Б. Владана
Димитрић М. Јасмина
Ћирић Н. Гордана
Маринковић В. Сибинка
Чупић Жељко

1990.
Завишић В. Бранислав
Стоиљковић М. Милован
Радић Д. Ненад
Илић Оливера
Пејовић С. Ана
Војиновић Вишња
Чарапић Анђелка
Раденковић Мирјана
Шапоњић Зоран
Павун Лепосава
Беговић Н. Небојша
Гаврилов Љ. Зорица
Ђордевић Драгана
Жујевић Зоран
Петровић Срђан

1991.
Ликић А. Владимир
Костић Ивана
Стојаковић Оливера
Миладиновић П. Зоран
Савић Зорица

1992.
Карамалис Јанис
Шашић Слободан
Галовић Ненад
Паламаревић Бојана
Белић Биљана
Перовић Божо
Новаковић Јовица
Ришковић Милан
Раичић Биљана
Миљуш Весна
Агатоновић Верица
Ћуперловић Мирослава
Тодоровић М. Смиља
Момировић Мирјана
Косанић М. Мара
Папић Анела
Даковић С. Александра
Кузмановић М. Мирослав
Савин Анкица
Милојевић Душан
Матић Дарија
Видић Јасмина
Радосављевић Ивана
Вукашиновић Снежана

1993.
Гиљен Небојша
Габор Ладислав
Капор Марија
Галић Д. Сузана
Торбица Војислава
Попхристић Милан
Радић М. Драгана
Ћветковић Небојша
Косановић Н. Ђорде
Благојевић Стеван
Велићковић Благоје
Андрејић Ненад
Ћирић Јасна
Андрић Милинка
Костић Тања
Станојевић Ж. Сузана
Тошић Радомир
Ђордевић Горан
Ђордевић Зоран

1994.
Стаменковић Р. Војислав
Живанов Снежана
Радовановић Милица
Лабан Александра
Стаменковић Срђан
Игњатовић Марија
Селаковић М. Радојка
Павићевић Данијела
Радуловић Предраг
Ћотра Милка
Коларић М. Бранко

1995.
Шотен В. Ивана
Вућковић М. Милан
Петковић С. Јелена
Бојовић М. Славица
Јорга Ј. Клаудија
Пастирк Игор
Ратковић С. Барбара
Гиздавић Р. Марија
Даничић М. Татјана
Пејић Д. Наташа
Малић Ђ. Оливера
Симић М. Славиша
Илић Д. Звонко
Алексић Јасмина
Девећерски Б. Александар
Јанковић Ј. Љиљана
Долинга Ф. Лидија
Јакшић М. Јелена

1996.
Ђордевић В. Јована
Дамјановић С. Љиљана
Анић Р. Мирјана
Жижовић Милена
Ђукнић Драгица
Мурић Д. Бранка
Милосављевић Д. Јасмина
Жујић М. Александра
Ћвијовић Р. Мирјана
Ђерић Ј. Александра
Васић Лидија
Вучина Ј. Ана
Митић Р. Светлана
Драшковић Александра
Ивановић Т. Слободан
Павловић Светлана
Картаревић Б. Стеван
Борчић Д. Ивица
Шуберг Сандра
Урошевић М. Небојша
Премовић Љ. Сузана
Лаковић Ј. Иван

1997.
Степановић М. Сузана
Марковић Б. Смиља
Радуловић В. Снежана
Плазинић Д. Снежана
Бошњаковић С. Нада
Живковић Д. Оливера
Стјепановић Н. Наташа
Микановић С. Никола
Арсић М. Јелена
Крстић Р. Весна
Раду Г. Александар
Маркићевић А. Милан

1998.
Јовановић З. Бобана
Рафаиловић Д. Лидија
Михајловић Љ. Драгана
Раденовић Ћ. Неда
Келман С. Соња
Шајиновић В. Драгана
Поповаћ Н. Рада
Радовановић Р. Јелена
Мутавџић Д. Јасминка
Даковић Ж. Марко
Вујошевић Д. Аналија
Рајковић М. Катарина
Стреоски Р. Јасмина
Дамјановић П. Тања
Радуловић В. Јасмина
Јешић Р. Даница
Исаиловић Н. Драган
Павловић Д. Александар
Ивошев М. Татјана
Грковић В. Милица
Старћевић В. Горан
Ташић Н. Жаклина
Петковић Б. Весна

1999.
Думанћевић Ж. Гордана
Младеновић Љ. Ивана
Старћевић А. Биљана
Живановић Ж. Александар
Раонић В. Тања
Адамовић С. Ивана
Лабус Ј. Небојша
Параћ Н. Маја
Батас М. Валентина
Савић З. Јасмина
Крстић Б. Југослав
Вућковић Н. Сандра
Близанаћ Б. Берислав
Матијашевић Д. Срђан
Грбовић Д. Јасмина
Понграћ С. Ирена
Радивојев Ј. Биљана
Андрић Ђ. Велибор
Гајић Ж. Саша
Јахибеговић Ш. Елра
Гавриловић С. Светлана
Драгутиновић Ђ. Вида
Симић С. Слободанка
Шљукић Р. Биљана
Лампа С. Санела

2000.
Станковић М. Србољуб
Петришор С. Ана
Петковић М. Милена
Мојовић Д. Милош
Матић Г. Мирјана
Павловић Љ. Марија
Шавија Р. Дијана
Филиповић Т. Мирјана
Младеновић В. Валентина
Јовановић М. Тијана
Франћуски Д. Ђорде
Мојовић Д. Зорица
Ђикановић Б. Данијела
Рашковић Р. Марија
Јовичић Б. Драгана
Пекас С. Никола
Лазић М. Марина
Попов З. Саша
Зеновић Милан
Јеросимић В. Станка
Јанковић Б. Гордана
Јанковић С. Бојан
Спасић Љ. Александар
Трајковић С. Сања
Јелић Љ. Сандра

2001.
Ставрић В. Жељка
Радојковић М. Маја
Леоваћ Д. Марија
Поповић Д. Ана
Станић Т. Тања
Вулетић М. Ведрана
Достанић П. Славица
Кумрић Р. Ксенија
Тешић Д. Милица
Станаћев Н. Александра
Твица Р. Амра
Ускоковић Д. Вук
Поткоњак И. Небојша
Даниловић П. Зорана
Сарић М. Снежана
Обрадовић С. Саша
Марјановић Ж. Данијела
Ивановић М. Сладана
Игњатовић Љ. Александар
Дабић И. Нада
Бијелић С. Горан
Атанасијевић Д. Татјана
Мандић Н. Нина
Субашић К. Данијела

2002.
Никћевић Р. Ирена
Стаменковић Љ. Љиљана
Вујошевић Љ. Данило
Ђуровић Д. Рада
Југовић М. Драгана
Банковић Т. Предраг
Радић М. Магдалена
Павићевић Д. Бојана
Терзић И. Сања
Марћета П. Милица
Јовановић М. Весна
Петронијевић Р. Бојан
Пантелић Б. Небојша
Гигов Михајло
Перић В. Весна
Јанковић Зорица
Иветић Б. Тамара
Ћекић Б. Исидора
Купрешак Д. Синиша
Благојевић А. Владимир
Миленковић А. Светозар
Раићевић М. Драгана
Митровић Т. Весна
Славковић Ј. Латинка
Филиповић Р. Јелисавета
Петровић С. Владимир
Зафировић С. Светлана
Петровић З. Љубица
Ћвјетић Р. Бранка
Живановић А. Момир
Одовић Б. Маја
Лукић М. Драгољуб
Софренић С. Мирослав
Перовић Д. Снежана
Јорданов Ж. Габријела
Радуловић М. Александра
Јовановић С. Маја
Савић М.Славица
Николић С. Наташа
Кнежевић Д. Драгољуб
Опачић М. Милена
Мајсторовић М. Дивна
Томић С. Биљана
Раћ А. Владислав

2003.
Маравић С. Дубравка
Дамјанаћ М. Татјана
Мијатовић Д. Мирослав
Абазовић Д. Надица
Кркљеш Н. Александра
Дашић Л. Андреа
Ранковић П. Драган
Димитријевић С. Јасминка
Вучићевић Д. Снежана
Николић Б. Весна
Радишић Александра
Фекете К. Маријана
Пешић В. Јелена
Митровић С. Александар
Динуловић Ж. Даниела
Ранковић М. Радомир
Симић Д. Наташа
Младеновић Д. Милена
Томић М. Катарина
Драгићевић Јелена
Вућковић П. Веселин
Нововић Р. Ивана
Удовичић М. Ана
Јончић Р. Владана
Дробњак Р. Весна
Стокасимов М. Ема
Брашњевић Љ. Ивона
Ракић А. Александра
Гољовић М. Мирјана
Матијашевић С. Јасмина
Абу Раби С. Андела
Бајук В. Даница
Максић Д. Александар
Стојковић Б. Ивана
Ћвјетицанин М. Јелена
Јовановић Ј. Драган
Војисављевић М. Катарина
Кећкеш М. Силвио
Ћирић Д. Ивана
Гргић П. Данијел
Перишић Ј. Биљана
Ристић П. Дејан
Костић М. Миљана
Едеља Д.Адела
Глигоријевић Р.Андријана

2004.
Мичић М. Маја
Васић Н. Милена
Алвазан Н. Сања
Поповић Ћ. Маја
Благајић Д. Дуња
Остојић М. Анка
Петровић Л. Јелена
Миловановић С. Снежана
Анделковић М. Драгана
Максимовић Д. Жаклина
Грандић-Алексић С. Драгана
Раћковић М. Марко
Јовић Д. Маја
Новаковић М. Мирјана
Милошевић Миодраг Марија
Инић Драгомир Слободанко
Ивановић Зоран Ана
Вукелић Никола Јана
Добријевић Миодраг Данијела
Обрадовић Стеван Зорица
Кременовић Сретен Александар
Етински Родољуб Михајло
Ристић Михајло Мирослав
Брнадић Петар Тања
Томић Томислав Драгана
Пошараћ Бранислав Милица
Нинић Невен Марина
Михајловић Миодраг Селена
Радивојевић Раде Наташа

2005.
Стојановић Драгослав
Ђустебек Б. Јасмина
Марстјеповић Ђ. Нада
Ратковић Р. Слађана
Момчиловић Д. Милош
Ивановић Ж. Александра
Дежаров-Стаменковић И. Ивана
Челиковић В. Ана
Ћоровић М. Весна
Докић В. Јадранка
Милетић Н. Татјана
Радовановић Ђ. Милана
Нурковић М. Мелиса
Драгољевић М. Јелена
Николић М. Владимир
Недић М. Бојана
Гаврилов М. Немања
Дрвенџија М. Милица
Кркљуш Б. Ивана
Мраковић Ђ. Ана
Милојевић З. Маја
Мусић Д. Драгана
Ђапић Ј. Надежда
Дашић Л. Марина
Јаношевић С. Александра
Зарић Р. Олгица
Поткоњак К. Тања
Алимпић Р. Славица
Андрић М. Ненад
Кунараћ С. Огњен
Јевтић С. Марија

2006.
Ристић В. Биљана
Миленковић Р. Милан
Живановић Г. Виолета
Јовановић М. Зоран
Стокић Н. Драгана
Милојевић П. Александар
Бажалаћ Р. Весна
Радаковић Н. Срђан
Шароњић Т. Ивана
Ранчић Р. Мирјана
Самолов Д. Александра
Радовановић М. Ивана
Попчевић Р. Ивана
Стевић Ћ. Милица
Перић Р. Драгица
Ћвијовић Е. Јелена
Момчиловић З. Милан
Синђић Р. Милена
Стевановић Ж. Сузана
Цасић Б. Небојша
Милосављевић С. Оливера
Радосављевић С. Наташа
Бабарчи Р. Силвиа
Везмар М. Олгица
Стојановић И. Ана
Милошевић Т. Драган
Хаџи-Ђорђевић И. Јелена
Петковић М. Марија
Перишић Н. Небојша
Јелена Станојевић
Милица Вујковић
Маја Стојковић

2007.
Гвозден Тасић
Ненад Крунић
Катарина Павловић
Марија Пушевац
Марина Арсић
Марко Ивезић
Јелена Трипковић
Зоран Јовановић
Олгица Марјановић
Биљана Живковић
Андријана Станковић
Драгана Милановић
Игор Пашти
Душан Стошић
Милица Петровић
Уна Богдановић
Марјетка Савић
Далиборка Банковић
Маја Рапајић
Мевза Мустафа
Љиљана Драгичевић
Јелена Бранков
Надежда Јокић
Саша Стевановић
Наташа Зиндовић
Снежана Чугаљ
Владимир Миленовић
Ђорђе Трпков

2008.
Данијела Риђић
Милош Ђорђевић
Маја Ковачевић
Биљана Бељић
Ана Савић
Душица Гојачанин
Милан Краговић
Весна Марковић
Јелена Нешковић
Драгана Живковић
Снежана Вукомановић
Ана Јелић
Магдалена Лазаревић
Милица Ћирковић
Андреј Шоштарић
Љиљана Михајловић
Мартина Гилић
Данијела Максин
Драгана Вићентијевић
Александар Јовић
Десанка Бошковић
Јана Радакови
Драгана Кусић
Сандра Кумрић
Тамара Грдановић
Ивана Анђеловић
Ненад Стевић
Јасмина Николић
Ланка Обрадовић
Јелена Бојовић
Младен Ђорђевић
Александра Ждракановић
Љиљана Гајин
Павле Глодић
Ана Стевановић
Дејан Малетић
Катарина Ћирић
Јасна Симоновић
Даница Милосављевић
Ивана Милић
Игор Савановић
Урош Јовановић
Сања Максимовић
Марица Сарић
Мирјана Веселиновић
Сања Пршић
Маја Миленковић

2009.
Душица Станковић
Драгана Јешић
Радојка Вујасин
Миодраг Лукић
Бојана Дамњановић
Биљана Вењац
Маријана Антић
Миланка Перовић
Јелена Пламенац
Зорана Ротић
Иван Панић
Мила Врањеш
Бојана Митић
Дарко Косановић
Здравко Врањеш
Ивана Поповић
Ана Николашевић
Љиљана Стојановић
Владимир Марковић
Бојан Шешлак
Јована Ћирковић
Јелена Поточник
Мариа Чебела
Сандра Лазаревић
Анита Кулић
Јелена Сенћански
Тања Милић
Тина Камчева
Тања Бузаџић
Татјана Савић
Јелена Бубоња
Тихана Мудринић
Ива Вучинић
Коча Чичаревић
Ива Новковић
Јелена Крстић
Жељка Рашковић
Зоран Ристановић
Миа Омерашевић

2010.
Мирјана Ћујић
Ивана Михајловић
Ана Стајковић
Јелена Михаиловић
Миријана Илић
Соња Макевић
Младен Котур
Снежана Миуловић
Тамара Тувић
Слађана Меселџија
Ивана Станковић
Наташа Сарап
Виолета Николић
Александра Миленковић
Марија Игњатовић
Душан Поповић
Никола Јованчић
Александра Павићевић
Драгица Пуља
Драгана Васић
Драгана Арсевски
Наташа Иванковић
Милан Миловановић
Александар Антанасијевић
Милутин Ивановић
Сања Милошевић
Милош Миловић
Милица Васић
Дарко Мицићđ
Виктор Чолић
Анђелка Ђукић
Ана Цицварић
Игор Милановић
Милош Живановић
Богдан Тешовић
Војкан Радоњић
Стеван Маћешић
Јелена Петровић
Радован Георгијевић
Димитрије Цицмил
Јелена Ђурђевић
Сара Илић
Александра Стојиљковић

2011.
Ана Грковић
Јасна Вујин
Наташа Томић
Ивана Ивошевић
Ненад Филиповић
Јована Величковић
Бојана Милићевић
Сања Ћулубрк
Милијана Савић
Славица Мандић
Бојана Кузмановић
Јована Илић
Невена Игњатовић
Далибор Јовановић
Јасмина Трајковић
Јелена Бокан
Тијана Томашевић
Мирјана Медић
Љиљана Стефановић
Славица Копривица
Наташа Костић
Татјана Ђајић
Маријана Крсмановић
Александра Димитријевић
Јелена Живојиновић
Јелена Илић
Јадранка Миликић
Константин Карајовић
Урош Анђелић
Петар Ступар
Валентина Јаношевић
Итана Нуша Бубања
Сандра Петковић
Дивна Вујашевић
Марија Марковић
Иван Стошевски
Јасна Јовановић
Милица Белош
Татјана Травица
Драгана Симић
Владимир Корићанац
Драгана Мићовић
Данило Кисић
Миланка Павловић

2012.
Марија Тодоровић
Милена Рашљић
Јелена Андрић
Оливера Мићић
Ана Миљковић
Владимир Јовановић
Валерија Козић
Лидија Мујачић
Иван Жарковић
Милош Баљозовић
Ружица Коврлија
Александра Јанковић
Тања Савић
Бранислав Станковић
Милица Винић
Тијана Ђуришић
Владимир Јањић
Сузана Ристић
Борјана Цвијетић
Милена Димитријевић
Александра Лилић
Драган Цонић
Ана Радојичић
Данијела Меанџија
Ана Ступар
Данијел Ђурановић
Никола Вокић
Анђела Петковић
Милена Барлов
Викторија Бунђа
Владимир Рајић
Тијана Костић
Марко Павловић
Сунчица Стојановић

2013.
Марко Ристић
Немања Стојановић
Јованка Живојнов
Миљана Ђорђевић
Јелена Стевановић
Ђурђа Ољача
Катарина Цветановић
Даница Билаковић
Сунчица Митровић
Јелена Раковић
Драгана Смиљанић
Огњен Вратоњић
Милан Братић
Кристина Ракановић
Даница Петровић
Александра Марковић
Никола Здолшек
Тереза Ракић
Душан Димић
Марија Грозданић
Ана Станојевић
Данијела Станчов
Ана Доброта
Александра Стојановић
Борис Рајчић
Марина Радић

2014.
Ана Ковачевић
Каролина Калић
Тамара Ракић
Андреј Гарај
Миљан Радосављевић
Биљана Узелац
Милана Тарбук
Милош Огњановић
Тијана Пантић
Бојан Видоески
Александра Марковић
Марко Митић
Марко Којић
Драгиша Кујовић
Дијана Радуловић
Биљана Саичић
Златко Јефтовић
Маријана Костић
Маријана Мићић
Наташа Кузмановић
Драгана Ратковић
Ивана Љубић
Тања Антанасијевић
Невена Јацић
Божидар Копања
Биљана Каран
Александра Павловић
Ружа Периз
Невена Тодоровић
Ивана Јоксимовић
Јана Ђокић
Растко Кадијевић

2015.
Милица Нешовић
Невена Маркићевић
Душанка Голо
Никола Николић
Кристина Стевановић
Ксенија Вујачић-Мирски
Лазар Радисављевић
Божидар Радусин
Ива Вулић
Едвин Фако
Драган Ћирић
Вишња Бабачић
Срна Стојановић
Немања Насрадин
Стефан Коцић
Санела Калиновић
Тијана Марић
Александар Јовановић
Драгана Смиљанић
Владан Анићијевић
Марко Јањић
Саша Шоргић

2016.
Зорана Поповић
Маријана Херцигоња
Јелена Николић
Слађана Марић
Милан Поповић
Јована Гутаљ
Стеван Јевтић
Марина Стојковић
Душица Јовановић
Александра Кањевац
Мирјана Маринковић
Јелена Глигоревић
Соња Новаковић
Михаел Зрињи
Ана Белча
Јелена Косијер
Оливера Милошевић
Данијела Даниловић
Јелена Белић
Душан Младеновић
Ирена Спасојевић
Марин Кунтић
Јелена Митрић
Михајло Новаковић
Милица Мажић
Бранислав Миловановић
Ђорђе Цвјетиновић
Марко Глогињић
Анка Јевремовић
Јелена Рмуш
Данијела СмиЉанић
Александар Слепчевић
Жељко Мравик
Кристина РадиновићЂ
Сандра ВасилијевићЂ
Јелена Петровић
Јелица Илић
Јелена Милутиновић

2017.
Маријана Лилић
Јасмина Радивојевић
Данијела Ћурић
Емилија Јевтић
Софија Томић
Катарина Станковић
Маја Гвоић