Настава физичке хемије од почетка је следила тенденције растуће употребе електронике у анализи хемијског састава и структуре. Да је то било далековидно и оправдано види се из чињенице да су данас све лабораторије за хемијске анализе опремљене инструментима високе технологије за различите врсте мерења. Електронски инструменти, од интелигентних система до суперкомпјутера, служе за контролу апарата и процеса, комуникација, аутоматске хемијске синтезе и анализе, и обезбеђују комплексна одређивања структуре и њихове симулације, потискујући релативно дуготрајне класичне методе анализе. Такође постоји тенденција комбиновања различитих дисциплина – хемије, физике, математике, геологије, биологије, астрономије у покушају да се што боље разуме природа. Брзом усвајању и развоју нових знања доприносе нове информационе технологије базиране на употреби компјутера. Факултет у будућности има намеру да следи и даје допринос развоју ових тенденција – да оспособљава кадрове који ће моћи не само да прихвате и спроведу достигнућа високе технологије него и да такве технологије развијају на домаћем терену. Планирање наставних садржаја ће се и убудуће ослањати на позитивна искуства у другим земљама, а успешном праћењу светских тенденција доприносиће и одржавање контаката са бројним физикохемичарима који су радно место нашли на универзитетима, институтима и производним компанијама широм света. Због брзо растуће количине информација, пред факултет се поставља сталан задатак праћења савремених достигнућа у физичкој хемији, пажљивог селектовања материјала који треба да уђе у наставне садржаје у циљу осавремењавања, и примене савремених комуникационих метода за прегледно складиштење нових информација.

Визија – Миљенко Перић

Физичка хемија као професија

“Physical-chemistry-for-2004-and-beyond” – превод 

Правилник о обезбеђењу квалитета

Политика обезбеђења квалитета