др Немања Гаврилов
Е-пошта: gavrilov@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-628
Кабинет: 275

Детаљније


ПРЕДМЕТИ:

 • Физичка хемија
 • Увод у лабораторијски рад
 • Примењена електрохемија

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАУЧНЕ БАЗЕ:

ДОПУНСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:др Марко Даковић
Е-пошта: marko@ffh.bg.ac.rs
Телефони: 011/2630-796, 011/3336-696
Кабинет: 271

Детаљније


ПРЕДМЕТИ:

 • Радиохемија и нуклеарна хемија
 • Радијациона хемија и физика
 • Биосистеми и зрачења
 • Нуклеарна спектрометрија
 • Физичка хемија у биологији и медицини
 • Радијациона билогија
 • Детекција и спектрометрија нуклеарног зрачења

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАУЧНЕ БАЗЕ:

ДОПУНСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:др Маја Милојевић-Ракић
Е-пошта: maja@ffh.bg.ac.rs
Телефони: 011/3282-394, 011/3336-691
Кабинет: 361

Детаљниједр Бојана Недић Васиљевић
Е-пошта: bojana@ffh.bg.ac.rs
Телефони: 011/3282-394, 011/3336-691
Кабинет: 361

Детаљније


ПРЕДМЕТИ:

Основне академске студије:

 • Колоиди
 • Физичка хемија чврстог стања

Докторске академске студије:

 • Рендгенска структурна анализа

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАУЧНЕ БАЗЕ:

ДОПУНСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:др Ана Поповић-Бијелић
Е-пошта: ana@ffh.bg.ac.rs
Телефони: 011/3336-633
Кабинет: 372

Детаљније


ПРЕДМЕТИ:

 • Биофизичка хемија 1 (ОАС)
 • Биофизичка хемија – теоријски и експериментални приступ (МАС)
 • Метали у биолошким системима (МАС)
 • Биофизичка хемија метаболизма (МАС)
 • Модел системи у биофизичкој хемији (МАС)
 • Физичкохемијске методе у медицини и медицинским истраживањима (ДАС)
 • Биолошке мембране и транспорт (ДАС)

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАУЧНЕ БАЗЕ:

ДОПУНСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:др Ивана Стојковић Симатовић
Е-пошта: ivana@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-689
Кабинет: 364

Детаљније