Како уписати Факултет за физичку хемију?

Визија Факултета за физичку хемију је да пружи студентима знања и развије способности да знања и вештине користе и развијају током читавог живота, бавећи се физичком хемијом или дисциплинама које су јој сродне. Пратећи динамичне промене у научном и технолошком развоју и промене у образовању, факултет излази у сусрет потребама за новим компетенцијама генерација које ће професионално деловати у нашој, али и европској средини. Осавремењени, и измењени програми потпуно су прилагодјени Болоњској декларацији и студијама у земљама Европске уније. Земље потписнице декларације, па и наша земља, на тај начин омогућавају својим свршеним студентима признавање диплома у свим земљама Уније и мобилност током студија и после њих. Факултет за физичку хемију, у школској 2009/2010. години нуди академске студије у три циклуса 4+1+3 година, BSc/MSc/PhD (у укупном трајању од 4/5/8 година). Уведен је систем ЕЦТС бодова па свака година студија има 60 ЕЦТС бодова.


Други уписни рок

II уписни рок – резултати са пријемног испита од 7.9.2017.

За други уписни рок на Факултету за физичку хемију остало је укупно 30 места:

  • 12 на буџету
  • 18 самофинансирајућих

Други уписни рок одвијаће се од 1. до 16. септембра 2017. године.

1, 4. и 5. септембра пријава кандидата.

Полагање пријемних испита 6. и 7. септембра.

Објављивање резултата: 8. септембра

Упис са ранг листе: 11. и 12. септембра.

Коначна прозивка: 12. септембар 14 часова.

Додатни други уписни рок (ако преостане места), могу искористити кандидати који су положили пријемни испит (Математика, Физика, Хемија, Биологија) са неког другог факултета Универзитета у Београду.

Предаја докумената и упис: 13. до 16. септембра 2017. године.


Упис – потребна документа

Документа потребна за упис на основне академске студије физичке хемије


Ранг листа

Ранг листа првог уписног рока

Ранг листа допунског првог уписног рока

Прелиминарна ранг листа другог уписног рока

Обавештење после објављивања прелиминарне ранг листе, 07.09.2017. год, 16 часова.

Примедбе на прелиминарну ранг листу се подносе у петак, 8.9.2017. од 10 до 15 часова у Служби за студентске послове Факултета.

Ако не буде примедби, односно промена прелиминарне ранг листе, упис по истој ће се обављати у понедељак 11. и уторак 12. септембра од 9 до 14 часова у Служби за студентске послове факултета.

Кандидати ранга од 1 до 12 стекли су право да се на основне студије физичке хемије упишу на буџет. Кандидати ранга од 13 до 18 стекли су право да се упишу као самофинансирајући студенти.

У уторак 12.09. у 14 часова ће се обавити прозивка, а након тога ће се можда спустити црта за упис на буџет (ако се пре тога не упишу сви ранга 1 до 12).

За Комисију за упис:

Продекан за наставу,

Ванр. проф. др Ст. Јеросимић


Контакт

Студентска служба: studsluzba@ffh.bg.ac.rs

Продекан за наставу, ванр. проф. др Станка Јеросимић: stanka@ffh.bg.ac.rs

 
 
 
SerbiaEnglish