Како уписати Факултет за физичку хемију?

Визија Факултета за физичку хемију је да пружи студентима знања и развије способности да знања и вештине користе и развијају током читавог живота, бавећи се физичком хемијом или дисциплинама које су јој сродне. Пратећи динамичне промене у научном и технолошком развоју и промене у образовању, факултет излази у сусрет потребама за новим компетенцијама генерација које ће професионално деловати у нашој, али и европској средини. Осавремењени, и измењени програми потпуно су прилагодјени Болоњској декларацији и студијама у земљама Европске уније. Земље потписнице декларације, па и наша земља, на тај начин омогућавају својим свршеним студентима признавање диплома у свим земљама Уније и мобилност током студија и после њих. Факултет за физичку хемију, од школске 2009/2010. године нуди академске студије у три циклуса 4+1+3 година, BSc/MSc/PhD (у укупном трајању од 4/5/8 година). Уведен је систем ЕЦТС бодова па свака година студија има 60 ЕЦТС бодова.


Други уписни рок на Факултету за физичку хемију

  • Остало је 15 места на буџету и 17 места за самофинансирање.
  • Пријављивање кандидата: 3. и 4. септембра 2018. године.
  • Полагање пријемног испита: 5. и 6. септембра.
  • Додатни други уписни рок предвиђен је у периоду од 10-14. септембра 2018. године.
  • Упис се завршава 14. септембра 2018. године.

Упис – информације и потребна документаКонтакт

  • Продекан за наставу, ванр. проф. др Станка Јеросимић: stanka@ffh.bg.ac.rs
    Тел: 011/3336-799
 
 
 
SerbiaEnglish