Конкурс за упис на основне академске студијеКонкурс за упис на мастер академске студијеКонкурс за упис на докторске академске студијеКонкурс за упис на специјалистичке струковне студије – Форензика


 

Други уписни рок

Уколико на неком од студијских програма буде слободних, непопуњених места, на предлог факултета Сенат ће одобрити други уписни рок за упис на овај ниво студија, који треба да буде завршен до 25. октобра 2017. године.

Кандидати подносе пријаве на конкурс преко студентских служби факултета на којима се студијски програм изводи.

На студијске програме вишег нивоа (мастер, форензика) може се уписати само кандидат који је претходни ниво студија завршио закључно са 30. септембром.

 
 
 
SerbiaEnglish