Објављен конкурс за упис на ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ на Факултету за физичку хемију, Универзитета у Београду. Све информације о упису, конкурсу, пријемом испиту и припремним задацима можете погледати на страницама: упис, конкурс, пријемни испит, задаци.


Други уписни рок

За други уписни рок на Факултету за физичку хемију остало је укупно 30 места:

  • 12 на буџету
  • 18 самофинансирајућих

Други уписни рок одвијаће се од 1. до 16. септембра 2017. године.

1, 4. и 5. септембра пријава кандидата.

Полагање пријемних испита 6. и 7. септембра.

Објављивање резултата: 8. септембра

Упис са ранг листе: 11. и 12. септембра.

Коначна прозивка: 12. септембар 14 часова.

Додатни други уписни рок (ако преостане места), могу искористити кандидати који су положили пријемни испит (Математика, Физика, Хемија, Биологија) са неког другог факултета Универзитета у Београду.

Предаја докумената и упис: 13. до 16. септембра 2017. године.


Ранг листа

Ранг листа првог уписног рока

Ранг листа допунског првог уписног рока

Прелиминарна ранг листа другог уписног рока

Обавештење после објављивања прелиминарне ранг листе, 07.09.2017. год, 16 часова.

Примедбе на прелиминарну ранг листу се подносе у петак, 8.9.2017. од 10 до 15 часова у Служби за студентске послове Факултета.

Ако не буде примедби, односно промена прелиминарне ранг листе, упис по истој ће се обављати у понедељак 11. и уторак 12. септембра од 9 до 14 часова у Служби за студентске послове факултета.

Кандидати ранга од 1 до 12 стекли су право да се на основне студије физичке хемије упишу на буџет. Кандидати ранга од 13 до 18 стекли су право да се упишу као самофинансирајући студенти.

У уторак 12.09. у 14 часова ће се обавити прозивка, а након тога ће се можда спустити црта за упис на буџет (ако се пре тога не упишу сви ранга 1 до 12).

За Комисију за упис:

Продекан за наставу,

Ванр. проф. др Ст. Јеросимић


Упис – потребна документа

Документа потребна за упис на основне академске студије физичке хемије

 
 
 
SerbiaEnglish