УПИС НА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ


ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

 • Пријемни испит се може полагати из предмета: физичка хемија, хемија, математика, физика и биологија. Кандидати могу полагати пријемни из једног или више предмета, при чему се узима у обзир бољи резултат. Кандидати бирају предмет(е) из којих ће полагати пријемни испит приликом пријаве на конкурс за упис на Факултет.
 • Питања и задаци на пријемном испиту из хемије, математике, физике и биологије обухватају градиво из уџбеника за I, II, III и IV разред гимназије природно-математичког смера. Питања и задаци на пријемном испиту из физичке хемије обухватају градиво са припремне наставе.
 • Задаци са пријемних испита из претходних година се налазе на линку.
 • Пријемни испити за упис у прву годину основних академских студија у шк. 2020/21. години ће се полагати у периоду од 29. јуна до 5. јула 2020. године према распореду који ће накнадно бити објављен на овој страници.
 • Правила за полагање пријемног испита
 • Конкурсни рокови

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА УПИС

Пријављивање кандидата за упис на основне академске студије Физичка хемија се може остварити на два начина:

 1. Оnline пријавастудент се пријављује без доласка на факултет: сва документа се подносе електронски и студент добиja пријавни број. Online пријава је отворена од 15. – 26. јуна 2020. године. Напомена: оригинална документа се доносе на увид приликом уписа; уколико постоји неслагање оригиналних докумената са онима који су приложени приликом електронског пријављивања (фалсификати), кандидату неће бити омогућен упис на факултете у саставу Универзитета у Београду и биће поднета кривична пријава надлежном тужилаштву.
 2. Предајом докумената лично, доласком у зграду факултета: кандидат предаје фотокопије докумената, оригинале подноси на увид, попуњава и потписује пријавни лист и одговарајуће изјаве. Пријава у студентској служби Факултета је отворена од 24. – 28. јуна 2020. године од 10 – 14 часова.

УПИС


ДОДАТНИ ПРВИ УПИСНИ РОК

Уколико по завршеном упису кандидата који су полагали пријемни испит на Факултету за физичку хемију остане слободних места, на та места могу да конкуришу кандидати који су положили пријемни испит из предмета математика, физика, хемија, физичка хемија или биологија на неком другом факултету Универзитета у Београду.

У остваривању права уписа на студијски програм кандидати имају једнака права која не могу бити ограничавана по основу пола, расе, брачног стања, боје коже, језика, вероисповести, политичког убеђења, националног, социјалног или етничког порекла, инвалидности или по другом сличном основу, положају или околности.


Контакт

 • Продекан за наставу, ванр. проф. др Ана Поповић-Бијелић
  Е-адреса: ana@ffh.bg.ac.rs
  Тел: 011/3336-696
 • Студентска служба ФФХ
  Е-адреса: studsluzba@ffh.bg.ac.rs
  Тел: 011/3284-012; 011/3336-647
 
 
 
SerbiaEnglish