Белешке са вежби 27.11.2020.

Пример првог наставног колоквијума.

Први наставни колоквијум се одлаже најмање до 18.12. у складу са одлуком да се настава одржава на даљину од суботе (28.11.2020) до недеље (13.12.2020). Обавештење о тачном термину одржавања наставног колоквијума ће бити благовремено истакнуто. Садржај првог наставног колоквијума остаје непромењен. Током периода одржавања наставе на даљину вежбе ће бити организоване петком од 12h почев од 27.11. за све студенте путем Skype линка: https://join.skype.com/dxwFP2Yvr8Wy

Први наставни колоквијум ће бити одржан 27.11.2020. године од 10h до 12h у амфитеатру. Студенти који желе да полажу колоквијум обавезно треба да се пријаве на следећем линку. Области које ће бити обухваћене првим наставним колоквијумом су:

  • Термодинамика,
  • Микроканонски ансамбл,
  • Канонски ансамбл,
  • Велики канонски ансамбл,
  • Максвелова расподела брзина и молекулски судари;

Након наставног колоквијума обе групе ће имати вежбе у термину од 12h до 14h у амфитеатру.


Расподела бодова на предмету за школску 2020/2021. годину:

  • Наставни колоквијуми: 2x15p
  • Извештаји рачунарских вежби: 10p
  • Испит: 60p
  • Додатни колоквијум из рачунарских метода: +5p

Предиспитне обавезе и испит нису међусобно условљене, осим поена који се односе на додатни колоквијум из рачунарских метода који се може полагати само уколико су сви извештаји за вежбе послати и оцењени.


Расподелу студената по групама за вежбе можете погледати овде.
Због тренутне епидемиолошке ситуације групе није могуће мењати без претходне сагласности предметног асистента. Групе је једино могуће мењати уколико се два студента замене тако да број студената по групама остане исти. Уколико неко од студената није распоређен у групу неопходно је да се јави предметном асистенту.Предметни наставник:
др Михајло Етински, ванредни професор (каб. 371, е-mail: etinski@ffh.bg.ac.rs)

Предметни асистент:
Бранислав Миловановић, асистент (каб. 371, е-mail: branislavm@ffh.bg.ac.rs)