Основне академске студије – трећи уписни рок

Упис у трећем уписном року на Факултету за физичку хемију траје до 24. сепетмбра 2017. године, са положеним пријемним испитом на неком од других факултета Универзитета у Беграду (без обзира да ли је положен у првом или другом уписном року).

За све додатне информације можете се обратити Служби за студентске послове факултета.

Тел: 011/3336647

Ранг листа

Ранг листа првог уписног рока

Ранг листа допунског првог уписног рока

Прелиминарна ранг листа другог уписног рока


Упис на више године студија

Пре уписа у наредну годину ОСНОВНИХ студија потребно је да студенти на свом студентском порталу изврше БИРАЊЕ ПРЕДМЕТА.

Ова опција је отворена од 22.09. до 30.09.2017 године.

Опцију бирања предмета могу да користе само студенти којима су све пријаве испита архивиране.

Другим речима, ако су студенту сви испити које је пријавио за рок Септембар 2 архивирани, и ако није ништа пријавио за рок Септембар 3, може ОДМАХ да искористи ову могућност и да изабере предмете које ће пратити у наредној школској години.

Студенти који су пријавили испит за рок Септембар 3 морају сачекати и могу бирати предмете само након архивирања предмета који су пријавили (чак и ако нису на њега изашли).

Након тога, за упис је нужно попунити образац (налази се на крају овог обавештења), и са тим обрасцем упис ЛИЧНО извршити у Служби за студентске послове Факултета.

Упис се обавља од 25. до 29. септембра 2017. године од 10 до 14 часова у Служби за студентске послове Факултета (након што се изаберу предмети).

Дакле, није само довољно да студенти изаберу предмете преко својих портала, већ се морају и УПИСАТИ.

Том приликом, самофинансирајући студенти плаћају прву рату и добијају на потпис уговор о студирању за наредну школску годину.

Образац за упис на више године студија

 
 
 
SerbiaEnglish