nauka_300x160

Naučna delatnost Fakulteta za fizičku hemiju obuhvata širok spektar disciplina, od čisto fundamentalinih do primenjenih. Pored naučnih oblasti sa dugom tradicijom na Fakultetu, kao što su radiohemija, elektrohemija ili spektrohemija, uspešno se razvijaju i primenjuju moderne disipline, kao npr. nuklearna magnetna rezonancija, dinamika nelinarnih fenomena, kvantna i matematička hemija, biofizička hemija, fizička hemija materijala, kontrola i zaštita životne sredine itd. Istraživanja se vrše u saradnji sa renomiranim grupama iz zemlje i sveta.


Arhiva naučnih radova sa afilijacojom Fakulteta za fizičku hemiju

>> Pretraga arhive (1991-2019)

>> Odabrani naučni radovi

>> Najnoviji naučni radovi