Studentska služba

Telefoni: +381 11 3284 012, +381 11 3336 647
E-pošta: studsluzba@ffh.bg.ac.rs

Sekretarijat

Telefon: +381 11 2187 133
Faks: +381 11 2187 133

Prodekan za nastavu

dr Ana Popović-Bijelić, vanredni profesor
Telefon: +381 11 3336 628
E-pošta: ana@ffh.bg.ac.rs
Kabinet: 275

Kontakt

UNIVERZITET U BEOGRADU – Fakultet za fizičku hemiju
Studentski trg 12-16
11158 Beograd 118
PAK 105305
Republika Srbija

E-pošta: ffh@ffh.bg.ac.rs