Потпуни списак испитних питања за школску 2020/2021. – Uvod-pitanja (списак је идентичан претходно постављеном и питања нису допуњена).

Резултате испита и предложене оцене после јануарског испитног рока можете погледати овде. Студенти који су задовољни предложеним оценама треба да донесу индекс у понедељак, 8.2.2021. године, између 11 и 15 ч у кабинет 352. У случају да студенти нису у могућности да донесу идекс, а желе да упишу оцену у јануарском испитном року, треба о томе да обавесте предметног наставника мејлом.

Поене са предиспитних обавеза можете погледати овде.

Термини испита из предмета Увод у форензику у јануарском и фебруарском испитном року су:
    3.2.2020. године, 18-20h, ФХА i 276
    23.2.2020. године, 18-20h, ФХА

Наставне обавезе

Настава на предмету Увод у форензику рад биће сваке недеље у четвртак од 18 до 20 ч (on-line предавања).

 1. Уводно предавање – Uvodno-predavanje
 2. Спектроскопске и хроматографске методе у форензичкој физичкој хемији – Metode
 3. Токсикологија – Toksikologija
 4. Форензичка анализа дрога – Fоrenzika droga
 5. Биотероризам/Нуклеарна форензика –Bioterorizam/Nuklearna forenzika
 6. Документна техника – Dokumentna tehnika
 7. Аутентичност уметничких дела – Autentičnost umetničkih dela
 8. Форензичка генетика – Forenzicka-genetika
 9. Спектроскопија гласа – Spektroskopija glasa
 10. Форензичка балистика – Forenzicka balistika
 11. Пожари и експлозије – Pozari
 12. Дигитална форензика – Digitalna forenzika

Презентације са предавања и додатни материјал биће постављени сваке недеље после термина предавања.

Литература

Презентације са предавања и додатни материјал


Наставници и сарадници

Предметни наставник:

др Душан Димић, доцент (каб. 352, ddimic@ffh.bg.ac.rs)

Позивамо студенте да закажу термин консултација са предметним наставником  кад год постоји потреба.


Расподела поена

On-line колоквијуми са предавања – 15 поена

Семинарски рад – 25 поена (15 писање + 10 одбрана)

Испит – 60 поена

On-line колоквијуми са предавања – сваке недеље после завршеног предавања у четвртатк биће постављен колоквијум са десет питања на заокруживање на сајту Рачунарског центра Универзитета у Београду и са ограниченим временом за рад. Студенти ће имати два покушаја да ураде тест и рачунаће се бољи резултат. Укупни поени са тестова ће бити скалирани на 15 поена.

Семинарски рад – Студенти ће на основу списка тема одабрати тему семинарског рада коју треба да обраде у задатом року и предају у писаној форми (до 15 страна куцаног текста, фонт Times New Roman, величина 11, проред 1,5, са цитираном литературом). Након тога ће бити организоване одбране до 15 минута које ће посебно бити оцењиване. Укупан број поена на семинарском раду је 25 и то 15 поена за писање и 10 поена за одбрану. Израда семинарског рада је обавезна.

Испит – У испитним роковима биће организовано полагање испита усмено или писмено о чему ће студенти бити накнадно обавештени.