др Станка Јеросимић
ванредни професор
Curriculum Vitae
Табела наставника

ПРЕДМЕТИ:

  • Квантна хемија
  • Спектри и структуре
  • Методе и методологија физичкохемијских истраживања (учесник)
  • Примена теорије група у физичкој хемији
  • Теоријска спектроскопија

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАУЧНЕ БАЗЕ: