НАЧИН ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ПОЛАГАЊА ИСПИТА:

Начин организације и полагања испита након укидања ванредног стања у РС, а у условима активне епидемије КОВИД-19 у школској 2019/20. години


РАСПОРЕД ИСПИТА:


КАЛЕНДАР НАСТАВЕ:

Календар наставе 2020/2021


РАСПОРЕД НАСТАВЕ:

Прва година – јесењи семестар 2020/2021.

Друга година – јесењи семестар 2020/2021.

Трећа година – јесењи семестар 2020/2021.

Четврта година – јесењи семестар 2020/2021.


ЗАУЗЕТОСТ ПРОСТОРИЈА:

Амфитеатар – јесењи семестар 2020/2021.

Лаб. 144а – јесењи семестар 2020/2021.

Лаб. 251 – јесењи семестар 2020/2021.

Лаб. 252– јесењи семестар 2020/2021.

Лаб. 263 – јесењи семестар 2020/2021.

Лаб. 268 – јесењи семестар 2020/2021.

Лаб. 276 – јесењи семестар 2020/2021.

Лаб. 350 – јесењи семестар 2020/2021.