НАЧИН ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ПОЛАГАЊА ИСПИТА:

Начин организације и полагања испита након укидања ванредног стања у РС, а у условима активне епидемије КОВИД-19 у школској 2019/20. години


РАСПОРЕД ИСПИТА:


КАЛЕНДАР НАСТАВЕ:

Календар наставе 2019/2020


РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА:

Прва година – пролећни семестар 2019/2020

Друга година – пролећни семестар 2019/2020

Трећа година – пролећни семестар 2019/2020

Четврта година – пролећни семестар 2019/2020


ЗАУЗЕТОСТ ПРОСТОРИЈА:

Амфитеатар – пролећни семестар 2019/2020

Лаб. 144а – пролећни семестар 2019/2020

Лаб. 251 – пролећни семестар 2019/2020

Лаб. 263 – пролећни семестар 2019/2020

Лаб. 268 – пролећни семестар 2019/2020

Лаб. 274 – пролећни семестар 2019/2020

Лаб. 276 – пролећни семестар 2019/2020

Лаб. 350 – пролећни семестар 2019/2020