Studijski program osnovnih akademskih studija Fizičke hemije za studente upisane počevši od 2021. godine

Struktura studijskog programa

Studijski program osnovnih akademskih studija Fizička hemija traje 8 semestara, u ukupnom obimu od 240 ESPB bodova. Osnovni ciljevi programa su da omogući studentima sticanje znanja i veština iz specifičnih oblasti fizičke hemije, kao i da studente osposobi za primenu stečenih znanja, i pripremi ih za nastavak školovanja na višim nivoima studija i obrazovanje tokom celog života. Ishodi procesa učenja su u potpunosti usklađeni sa Nacionalnom okvirom kvalifikacija. Posle završenih studija student stiče stručno zvanje diplomirani fizikohemičar.

Studijski program se sastoji od jednosemestralnih obaveznih i izbornih predmeta za koje je predviđena aktivna nastava sa brojem časova većim od 20 časova nedeljno. U prve dve godine studija studenti stiču potrebna osnovna znanja iz matematike, hemije i fizike, pored specifičnih predmeta koji ih uvode u oblast fizičke hemije. Od treće godine studenti stiču osnovna znanja iz najvažnijih užih oblasti fizičke hemije, kako obaveznih (atomska spektrohemija, molekulska spektrohemija, radiohemija i nuklearna hemija, statistička termodinamika, elektrohemija, hemijska kinetika, kvantna hemija, biofizička hemija, fizička hemija čvrstog stanja, itd), tako i izbornih (fizička hemija makromolekula, fizička hemija plazme, forenzička fizička hemija, osnovi fotohemije, fizička hemija životne sredine, itd). Posebni kursevi iz osnova korišćenja računara i primene računara u fizičkoj hemiji omogućavaju studentima da rezultate mogu obrađivati savremenim programima. Kurs engleskog jezika omogućava studentima praćenje najsavremenije naučne i stručne literature. Veliki broj predmeta pruža studentima znanja o različitim fizičkohemijskim instrumentalnim tehnikama i njihovoj primeni u laboratorijama. Na završnoj godini studenti rade stručnu praksu (3 ESPB). Program se završava samostalnim istraživačkim radom studenta u osmom semestru i odbranom završnog rada (10 ESPB).

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa osnovnih akademskih studija Fizička hemija je da studentima obezbedi sveobuhvatna znanja iz klasičnih i savremenih grana fizičke hemije, a time kompetencije za rad u privrednim, obrazovnim i razvojnim institucijama u kojima se fizičkohemijske zakonitosti primenjuju u praksi. Znanja i veštine koje obezbeđuje studijski program je specifičan i u skladu je sa potrebama za stručnjacima koji poznaju principe i obučeni su da koriste najsavremenije metode za analizu i kontrolu različitih materijala, procesa i sistema.

Specifičnost profesije obezbeđena je kroz karakteristične nastavne predmete koji su koncipirani tako da pruže jasnu teorijsku osnovu i praktična znanja za rešavanje izazova koju nosi profesija, a karakteristična interdisciplinarnost i primenljivost fizičke hemije (u industrijskim procesima, farmakologiji, medicini, biologiji itd), otvara raznovrsne mogućnosti zaposlenja diplomiranog fizikohemičara.

Ciljevi studijskog programa i stečene kompetencije

Cilj studijskog programa osnovnih akademskih studija Fizička hemija je da studentima obezbedi opšte i specifične stručne sposobnosti, koje uključuju ovladavanje pojmovima i zakonitostima iz svih, studijskim programom obuhvaćenih, oblasti fizičke hemije, kao i relevantnih delova srodnih nauka, fizike, hemije i matematike; osposobi ih da se služe literaturom, da računaju, simuliraju, obrađuju i prezentuju rezultate; kritički razmišljaju i analiziraju činjenice, uobličavaju rezultate na razumljiv način uz korišćenje savremenih vidova obrade i prikazivanja rezultata; uoče važnost etičkih principa u nauci; da steknu rutinu u primeni metoda i tehnika fizičke hemije i srodnih nauka u teorijskim i eksperimentalnim domenima fizičkohemijskih, fizičkih, hemijskih, bioloških, ekoloških i drugih sistema; kao i da tumače njihova stanja, strukture i procese sa atomskog, nuklearnog i molekulskog aspekta. Konačno, program obezbeđuje osnovu za nastavak školovanja radi uključenja u naučnoistraživački rad u širokom spektru prirodnih i tehničko-tehnoloških nauka.

Diplomirani fizikohemičar može da radi u ustanovama i organizacijama koje obavljaju naučnoistraživačku, razvojnu, primenjenu i prosvetnu delatnost sa orijentacijom na fizičku hemiju, fiziku, hemiju, biologiju, ekologiju, farmaciju, medicinu (u skladu sa važećim propisima), kao i institucijama iz oblasti razvoja savremenih materijala, metalurgije, elektronike, prehrambene industrije, hemijske industrije, poljoprivrede, meteorologije, unutrašnjih poslova, atomsko-biološko-hemijske odbrane. Diplomirani fizikohemičar može se može upisati na master akademske studije.

Knjiga predmeta na studijskom programu OAS Fizička hemija

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Preuzmi dokument [341.04 KB]