Предавања 19.5.2020.

Основнe академскe студиje:

Специјалистичкe струковнe студијe Форензикe:

Докторске академске студије:


Предавања 18.5.2020.

Основнe академскe студиje:


Предавања 15.5.2020.

Основнe академскe студиje:

 • Неорганска хемија, сва предавања се налазе на линку
 • Физика 1, предавање 10 (audio)
 • Физика 3, предавањe 11
 • Примена рачунара у физичкој хемији, предавања и мулитмедијални курсеви налазе се на линку
 • Физичкохемијска анализа, (audio) предавањa 14 – XRF и 15 – SQUID

Специјалистичкe струковнe студијe Форензикe:


Предавања 14.5.2020.

Основнe академскe студиje:

Докторске академске студије:


Предавања 13.5.2020.

Основнe академскe студиje:

Атомистика, предавање Утицај спина на енергију и таласне функције атома хелијума одржано путем Skype-a

Енглески језик 2, предавање Lesson 3: Gases, Liquids, Solids

Електрохемија, предавање Испитивање електродне кинетике, стационарна метода, поларографија, хроноамперметрија


Предавања 12.5.2020.

Основнe академскe студиje:

Специјалистичкe струковнe студијe Форензикe:


Предавања 11.5.2020.

Основнe академскe студиje:


Предавања 8.5.2020.

Основнe академскe студиje:

Специјалистичкe струковнe студијe Форензикe:

 • Криминалистичко-форензичка обрада лица места и трагова, предавање Елементи балистике и консултације одржани путем Skype-а 

Предавања 7.5.2020.

Основнe академскe студиje:


Предавања 6.5.2020.

Основнe академскe студиje:


Предавања 5.5.2020.

Основнe академскe студиje:

Специјалистичкe струковнe студијe Форензикe:

Докторске академске студије:


Предавања 4.5.2020.

Основнe академскe студиje:

Мастер академскe студиje:


Предавања 30.4.2020.

Основнe академскe студиje:

Мастер академскe студиje:

Специјалистичкe струковнe студијe Форензикe:


Предавања 29.4.2020.

Основнe академскe студиje:


Предавања 28.4.2020.

Основнe академскe студиje:

Специјалистичкe струковнe студијe Форензикe:

Докторске академске студије:


Предавања 27.4.2020.

Основнe академскe студиje:


Предавања 24.4.2020.

Основнe академскe студиje:

Мастер академскe студиje:

Специјалистичкe струковнe студијe Форензикe:

 • Криминалистичко-форензичка обрада лица места и трагова, предавање Форензичка анализа стакла и консултације одржано путем Skype-а  

Предавања 23.4.2020.

Основнe академскe студиje:


Предавања 22.4.2020.

Основнe академскe студиje:

Специјалистичкe струковнe студијe Форензикe:

Мастер академскe студиje:


Предавања 21.4.2020.

Основнe академскe студиje:

Специјалистичкe струковнe студијe Форензикe:

Докторске академске студије:


Предавања 16.4.2020.

Основнe академскe студиje:

Специјалистичкe струковнe студијe Форензикe:

Докторске академске студије:


Предавања 15.4.2020.

Основнe академскe студиje:

Специјалистичкe струковнe студијe Форензикe:


Предавања 14.4.2020.

Основнe академскe студиje:

Специјалистичкe струковнe студијe Форензикe:

Докторске академске студије:


Предавања 13.4.2020.

Основнe академскe студиje:


Предавања 10.4.2020.

Основнe академскe студиje:

Мастер академскe студиje:

Специјалистичкe струковнe студијe Форензикe:


Предавања 9.4.2020.

Основнe академскe студиje:


Предавања 8.4.2020.

Основнe академскe студиje:


Предавања 7.4.2020.

Основнe академскe студиje:

Специјалистичкe струковнe студијe Форензикe:

Докторске академске студије:


Предавања 6.4.2020.

Основнe академскe студиje:


Предавања 3.4.2020.

Основнe академскe студиje:

Мастер академске студије:

Специјалистичкe струковнe студијe Форензикe:


Предавања 2.4.2020.

Основнe академскe студиje:


Предавања 1.4.2020.

Основнe академскe студиje:

Мастер академскe студиje:


Предавања 31.3.2020.

Основнe академскe студиje:

Специјалистичкe струковнe студијe Форензикe:

Докторске академске студије:


Предавања 30.3.2020.

Основнe академскe студиje:


Предавања 27.3.2020.

Основнe академскe студиje:

Мастер академске студије:


Предавања 26.3.2020.

Основнe академскe студиje:


Предавања 25.3.2020.

Основнe академскe студиje:

Мастер академскe студиje:


Предавања 24.3.2020.

Основнe академскe студиje:

Специјалистичкe струковнe студијe Форензикe:

Докторске академске студије:


Предавања 23.3.2020.

Основнe академскe студиje:


Предавања 20.3.2020.

Основнe академскe студиje:

 • Неорганска хемија, сва предавања се налазе на линку   
 • Физика 1, предавање и рачунске вежбе се налазе на линку 
 • Физика 3, сва предавања се налазе на линку 
 • Примена рачунара у физичкој хемији, предавања и мулитмедијални курсеви налазе се на линку 
 • Електрохемија, предавање Концентрациони галвански елементи одржано путем Skype-а

Предавања 19.3.2020.

Основнe академскe студиje:

Докторске академскe студиje:


Предавања 18.3.2020.

Основнe академскe студиje:

Мастер академскe студиje:


Предавања 17.3.2020.

Основнe академскe студиje:

Специјалистичкe струковнe студијe Форензикe:


Предавања 16.3.2020.

Oсновнe академскe студијe: