Марко Митић
асистент
Curriculum Vitae

ПРЕДМЕТИ:

  • Атомска спектрохемија
  • Молекулска спектрохемија
  • Физичка хемија 1 (студијски програм Хемија, Хемијски факултет)
  • Физичка хемија 2 (студијски програм Хемија, Хемијски факултет)
  • Инструменталне методе (студијски програм Фармација и Фармација – медицинска биохемија, Фармацеутски факултет)

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАУЧНЕ БАЗЕ:

  •  
  •