Šef katedre:

dr Ljubiša Ignjatović, redovni profesor
E-pošta: ljignjatovic@ffh.bg.ac.rs

Članovi katedre:

Dr Ljubiša Ignjatović, r. prof.
Dr Milena Petković, r. prof
Dr Miloš Mojović, v. prof.
Dr Marko Daković, docent
Dr Maja Milojević – Rakić, docent
Đorđe Cvjetinović, asistent

Znanje koje stiču studenti kroz predmete katedre:

U okviru predmeta koji se slušaju na ovoj katedri studenti stiču znanja iz vrlo specifičnih oblasti hemije, koja se uglavnom odnose na nuklearne fenomene kao što su radioaktivni raspad ili nuklearne reakcije, kao i na različite manifestacije tih pojava, npr. emisiju (jonizujućih) zračenja, dejstvo zračenja na sredinu kroz koju prolazi i sl. Značajno mesto u našim programima zauzimaju i praktični aspekti nuklearnih nauka, tj. njihove brojne primene: proizvodnja energije (reaktori), nuklearna medicina, primena nuklearne energije u poljoprivredi itd.

Kursevi su koncipirani tako da sadrže najvažnije oblasti iz navedenih domena, tj. osnovna znanja iz nuklearno-hemijskih nauka, spektrometriju nuklearnih zračenja, radijacionu hemiju i hemiju izotopa.

Predmeti:

Osnovne studije – redovni predmeti

 1. Radiohemija i nuklearna hemija

Osnovne studije – izborni predmeti

 1. Uvod u fizičku hemiju životne sredine

Predmeti sa master studija

 1. Radijaciona hemija i fizika
 2. Biosistemi i zračenja
 3. Nuklearna spektrometrija
 4. Odabrana poglavlja fizičke hemije životne sredine
 5. Fizičkohemijski procesi i transformacije u životnoj sredini
 6. Kontrola stanja životne sredine
 7. Modeliranje i procena uticaja na životnu sredinu

Predmeti sa doktorskih studija

 1. Fizička hemija životne sredine – stanje, uticaji i rizici
 2. Fizičkohemijske metode kontrole životne sredine
 3. Hemija izotopa
 4. Radijaciona hemija i dozimetrija
 5. Detekcija i spektrometrija nuklearnog zračenja
 6. Radijaciona biologija
 7. Radiofarmaceutika
 8. Radioekologija