Шеф катедре:

др Милош Мојовић, ванредни професор
Е-пошта: milos@ffh.bg.ac.rs

Чланови катедре:

др Марко Даковић, доцент

Знање које стичу студенти кроз предмете катедре:

У оквиру предмета који се слушају на овој катедри студенти стичу знања из врло специфичних области хемије, која се углавном односе на нуклеарне феномене као што су радиоактивни распад или нуклеарне реакције, као и на различите манифестације тих појава, нпр. емисију (јонизујућих) зрачења, дејство зрачења на средину кроз коју пролази и сл. Значајно место у нашим програмима заузимају и практични аспекти нуклеарних наука, тј. њихове бројне примене: производња енергије (реактори), нуклеарна медицина, примена нуклеарне енергије у пољопривреди итд.

Курсеви су конципирани тако да садрже најважније области из наведених домена, тј. основна знања из нуклеарно-хемијских наука, спектрометрију нуклеарних зрачења, радијациону хемију и хемију изотопа.

Предмети:

Редовни предмети

 • Радиохемија и нуклеарна хемија

Изборни предмети

 • Хемија изотопа
 • Нуклеарна спектрометрија
 • Биосистеми и зрачења
 • Радијациона хемија и хемијски ефекти нуклеарних трансформација
 • Фотохемија и ласерска хемија
 • Заштита од зрачења и хемијска заштита

Предмети последипломских студија

 • Нуклеарна хемија
 • Дозиметрија зрачења и заштита
 • Хемија врућих атома
 • Обрада и одлагање радиоактивних материјала
 
 
 
SerbiaEnglish