Šef katedre

dr Ljiljana Damjanović-Vasilić, redovni profesor
E-pošta: ljiljana@ffh.bg.ac.rs


Članovi katedre

 • dr Dragomir Stanisavljev, redovni profesor
 • dr Ivanka Holclajtner-Antunović, redovni profesor
 • dr Gordana Ćirić-Marjanović, redovni profesor
 • dr Nikola Vukelić, redovni profesor
 • dr Ljiljana Damjanović-Vasilić, redovni profesor
 • dr Ljubiša Ignjatović, vanredni professor
 • dr Milena Petković, vanredni profesor
 • dr Biljana Šljukić Paunković, docent
 • dr Ivana Stojković Simatović, docent
 • dr Radomir Ranković, docent
 • dr Miroslav Ristić, docent
 • dr Nemanja Gavrilov, docent
 • dr Bojana Nedić Vasiljević, docent
 • dr Maja Milojević-Rakić, docent
 • dr Dragan Ranković, asistent
 • dr Vladimir Marković, asistent
 • dr Milan Milovanović, asistent
 • dr Branislav Stanković, asistent
 • Ana Stanojević, asistent
 • Dušan Dimić, asistent
 • Ana Dobrota, asistent
 • Marko Mitić, asistent
 • Đorđe Cvjetinović, saradnik u nastavi
 • Anka Jevremović, saradnik u nastavi

Znanje koje stiču studenti kroz predmete katedre

Predmeti na ovoj katedri daju studentima opšte obrazovanje iz fizičke hemije, kroz uvodne kurseve „Opšti kurs fizičke hemije 1 i 2“, „Uvod u laboratorijski rad“ i „Atomistika“ za studente fizičke hemije, kao i osnovna znanja iz matematike kroz kurs „Praktikum iz matematike za fizikohemičare“. Katedra organizuje i kurseve fizičke hemije za studente drugih fakulteta kojima je osnovno poznavanje pojmova i razumevanje zakona fizičke hemije neophodno za izučavanje matičnih disciplina. Predmeti „Fizičkohemijska analiza“ i „Matematičke metode u fizičkoj hemiji“ namenjeni su studentima završne godine osnovnih studija fizičke hemije. Ovoj katedri pripadaju i predmeti master i doktorskih studija smera Fizička hemija životne sredine.


Predmeti

Obavezni predmeti na osnovnim akademskim studijama fizičke hemije

 • Opšti kurs fizičke hemije (I i II)
 • Uvod u laboratorijski rad
 • Uvod u strukturu materije
 • Atomistika
 • Fizičkohemijska analiza
 • Matematičke metode u fizičkoj hemiji

Izborni predmeti na osnovnim akademskim studijama fizičke hemije

 • Praktikum iz matematike za fizikohemičare
 • Uvod u fizičku hemiju životne sredine
 • Hromatografija i separacione metode
 • Fizička hemija makromolekula
 • Fizička hemija fluida
 • Instrumentalna analiza

Predmeti na drugim fakultetima za koje katedra obezbeđuje nastavu

 • Fizička hemija I i II (Hemijski fakultet, stud. program Hemija)
 • Fizička hemija I i II (Hemijski fakultet, stud. program Nastava hemije)
 • Fizička hemija I i II (Hemijski fakultet, stud. program Hemija životne sredine)
 • Fizička hemija (Hemijski fakultet, stud. program Biohemija)
 • Opšta i fizička hemija (Biološki fakultet, stud. grupa Molekularna biologija i fiziologija)
 • Fizička hemija (izborni predmet, Biološki fakultet, stud. grupe Biologija, Profesor hemije i biologije, Ekologija i zaštita životne sredine)

Predmeti master akademskih studija fizičke hemije – fizička hemija životne sredine

 • Fizičkohemijski procesi i transformacije u životnoj sredini
 • Kontrola stanja životne sredine
 • Referentne metode i standardi
 • Modeliranje i procena uticaja na životnu sredinu

Predmeti doktorskih akademskih studija fizičke hemije

 • Fizička hemija životne sredine – stanje, uticaji i rizici
 • Fizičkohemijske metode kontrole životne sredine