Обавештења

Прво предавање биће одржано у четвртак, 4.3.2021. године, у 18 ч преко Zoom платформе. Студенти ће добити линк за приступ у току наредне недеље.

Студенти треба да направе налоге за МСТеамс платформу према следећем упуству – Uputstvo и пошаљу мејл предметном наставнику.


Наставне обавезе

Предавања у трајању од 2 школска часа биће организована сваког четвртка од 18 до 20 ч (on-line предавања). Предавања држи већи број наставника Факултета са физичку хемију. Презентације и додатни материјал биће постављени сваке недеље након предавања.

Прелиминарни распоред предавања можете погледати овде.

  1. Уводно предавање – Uvodno-predavanje
  2. Атомска спектроскопија у форензици – предавање је постављено у оквиру групе на МСТеамс платформи.
  3. Атомска спектроскопија у форензици – предавање је постављено у оквиру групе на МСТеамс платформи.
  4. Инфрацрвена спектроскопија у форензици – предавање је постављено у оквиру групе на МСТеамс платформи.
  5. Раманска спектроскопија у форензици – предавање је постављено у оквиру групе на МСТеамс платформи.

Поред предавања, у току школске 2020/2021 биће организоване и вежбе на даљину (on-line вежбе) кроз рад са предметним наставником на практичним примерима из примене физичкохемијских метода обрађених на предавању. Термин вежби је среда од 18 до 19 ч.

  1. Атомска спектрохемија – питања су постављена у оквиру групе на МСТеамс платформи.
  2. Инфрацрвена спектроскопија – питања су постављена у оквиру групе на МСТеамс платформи.

Прелиминарни распоред вежби можете погледати овде.

Литература

Презентације са предавања и додатни материјал


Наставник

Предметни наставник:

др Душан Димић, доцент (каб. 352, ddimic@ffh.bg.ac.rs)

Позивамо студенте да закажу термин консултација са предметним наставником  кад год постоји потреба.


Расподела поена

On-line колоквијуми са предавања – 15 поена

Присуство и активност на терминима вежби – 10 поена

Извештаји са вежби – 15 поена

Испит – 60 поена

On-line колоквијуми са предавања – сваке недеље после завршеног предавања у четвртатк биће постављен колоквијум са десет питања на заокруживање и са ограниченим временом за рад на сајту Рачунарског центра Универзитета у Београду. Студенти ће имати два покушаја да ураде тест и рачунаће се бољи резултат. Укупни поени са тестова биће скалирани на 15 поена.

Присуство и активност на терминима вежби – планиране вежбе прате програм предавања и представљају активност која би требало да омогући студентима да боље савладају основе метода које су обрађене у току предавања. Вежбе се састоје из припремљеног видео материјала и теоријских основа, као и неколико примера примене метода у форензичкој физичкој хемији. Присуство и активност на терминима вежби носе укупно 10 поена.

Извештаји са вежби – сваке недеље након завршеног термина вежби, студенти ће добити неколико питања на која је потребно да одговоре и пошаљу одговоре предметном наставнику до договореног термина. Питања обухватају теоријске основе физичкохемијских метода, основне термине и примену на једноставнијим примерима из форензичке физичке хемије. Извештаји са вежби су опциони и укупни број поена је 15.

Испит – У испитним роковима биће организовано полагање испита писмено, у форми теста који обухвата питања на заокруживање, допуњавање или писање одговора од неколико реченица. Испитна питања ће бити истакнута у току семестра.