dr Biljana Šljukić Paunković
vanredni profesor
Curriculum Vitae
Tabela nastavnika

PREDMETI:

    • Fizička hemija 1 za studente Hemijskog fakulteta
  • Forenzička fizička hemija
  • Elektrohemija i elektrohemijske metode
  • Elektrohemijske metode
  • Elektroanalitička hemija

ELEKTRONSKE NAUČNE BAZE: