Druga godina – predmeti

Jesenji semestar

Matematika 2
Fizika 2
Klasična analitička hemija
Engleski 1
Predmet izbornog bloka 3

Predmeti izbornog bloka 3

Metodika nastave
Uvod u fizičku hemiju životne sredine
Koloidi  (predmet je neaktivan u školskoj 2020/2021. godini)

Prolećni semestar

Atomistika
Fizika 3
Organska hemija
Engleski 2
Predmet izbornog bloka 4

Predmeti izbornog bloka 4

Hromatografija i separacione metode
Praktikum iz analitičke hemije