Dekan
dr Gordana Ćirić-Marjanović
redovni profesor
E-pošta: dekan@ffh.bg.ac.rs
Telefoni: 011/2635-545, 011/3336-641
Kabinet: 324


biljana-sljukic
Prodekan za finansijsko-materijalno poslovanje
dr Biljana Šljukić
vanredni profesor
E-pošta: biljka@ffh.bg.ac.rs
Telefon: 011/3336-894
Kabinet: 354Prodekan za nauku i doktorske studije
dr Igor Pašti
redovni profesor
E-pošta: igor@ffh.bg.ac.rs
Telefon: 011/3336-628
Kabinet: 275Prodekan za nastavu
dr Ana Popović Bijelić
vanredni profesor
E-pošta: nastava@ffh.bg.ac.rs
Telefon: 011/3336-628
Kabinet: 265


milos-mojovic
Prodekan za informisanje, organizaciju i kvalitet
dr Miloš Mojović
redovni profesor
E-pošta: milos@ffh.bg.ac.rs
Telefoni: 011/2630-796, 011/3336-696
Kabinet: 272, 265Predsednik Saveta
dr Dragomir Stanisavljev
redovni profesor
E-pošta: dragisa@ffh.bg.ac.rs
Telefoni: 011/3336-769, 011/3336-895
Kabinet: 373a


Savet fakulteta (23 člana):

Predstavnici nastavnog reda Fakulteta

 1. dr Dragomir Stanisavljev, redovni profesor
 2. dr Nikola Cvjetićanin, redovni profesor
 3. dr Jasmina Dimitrić-Marković, redovni profesor
 4. dr Ljiljana Damjanović-Vasilić, redovni profesor
 5. dr Ana Popović-Bijelić, vanredni profesor
 6. dr Mihajlo Etinski, vanredni profesor
 7. dr Ivana Stojković Simatović, vanredni profesor
 8. dr Nemanja Gavrilov, docent
 9. dr Ana Dobrota, asistent
 10. Ana Vesković, asistent
 11. Marko Mitić, asistent
 12. Aleksandar Jovanović, asistent

Predstavnici nenastavnog reda Fakulteta

 1. Vuk Jovanović, viši stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama
 2. Kristian Boaru, stručnotehnički saradnik za studije
 3. Tatjana Kostić, spremačica

Predstavnici studenata Fakulteta

 1. Vedran Milanković, broj indeksa 2016/0005, student III (treće) godine
 2. Marija Popov, broj indeksa 2015/0058, student III (treće) godine
 3. Jovana Vlahović, broj indeksa 2014/0052, student IV (četvrte) godine
 4. Milena Dojčinović broj indeksa 2018/0311, student doktorskih studija

Predstavnici osnivača

 1. dr Dragoljub Uskoković, naučni savetnik u penziji
 2. dr Branislav Nikolić, redovni profesor u penziji
 3. mr Dragan Tešić
 4. dr Jagoš Purić, redovni profesor u penziji