Упис на више године студија

Пре уписа у наредну годину ОСНОВНИХ студија потребно је да студенти на свом студентском порталу изврше БИРАЊЕ ПРЕДМЕТА. Ова опција је отворена од 17.09. до 30.09.2019. године.

Опцију бирања предмета могу да користе само студенти којима су сви положени испити архивирани (погледати портал е-student и списак положених испита; уколико неки положени испит није приказан то значи да још није архивиран). Другим речима, ако су студенту сви испити које је пријавио за рок Септембар архивирани, и ако није ништа пријавио за додатни термин (рок Септембар 2), може ОДМАХ да искористи ову могућност и да изабере предмете које ће пратити у наредној школској години. Студенти који су пријавили испит за рок Септембар 2 морају сачекати и могу бирати предмете само након архивирања предмета који су пријавили (чак и ако нису на њега изашли).

Након тога, за упис је нужно попунити образац (налази се на крају овог обавештења), и са тим обрасцем упис ЛИЧНО извршити у Служби за студентске послове Факултета.

Редован упис се обавља од 17. до 30. септембра 2019. године у Служби за студентске послове Факултета (након што се изаберу предмети). Дакле, није само довољно да студенти изаберу предмете преко својих портала, већ се морају и УПИСАТИ. Том приликом, самофинансирајући студенти плаћају прву рату (школарина се уплаћује на рачун студента, пример попуњене уплатнице са позивом на број се налази на е-студент налогу у одељку Школарине и уплате) и добијају на потпис уговор о студирању за наредну школску годину.

Позивају се студенти који не излазе на додатни рок Септембар 2 да се упишу у нову школску годину што пре да би се избегле гужве.

Последњих дана уписа важиће правило (због отпочињања вежби у новој школској години на време):

  • у среду 25.09.2019. године уписују се студенти са бројевима индекса од 1 до 20.
  • у четвртак 26.09.2019. уписују се студенти са бројевима индекса од 21 до 40.
  • у петак 27.09.2019. године уписују се студенти са бројевима индекса од 41 до 65.
  • у понедељак 30.09.2019. године уписују се студенти са бројевима индекса од 66 до 120. (ради се о броју индекса независно од школске године када је уписан факултет).

Образац за упис на више године студија

Информације о уплатама