Saradnici u naučnom zvanju i samostalni saradnicidr Danica Bajuk-Bogdanović, naučni saradnik, samostalni saradnik
E-pošta: danabb@ffh.bg.ac.rs
Telefon: 011/3336-785
Kabinet: 269
Curriculum Vitae

ELEKTRONSKE NAUČNE BAZE:dr Zoran Nedić, naučni saradnik
E-pošta: zoran@ffh.bg.ac.rs


Tehnički saradniciMarko Brašnjević
E-pošta: marko.brasnjevic@ffh.bg.ac.rsDejan Vučković
E-pošta: dejan.vuckovic@ffh.bg.ac.rsVuk Jovanović
E-pošta: vuk.jovanovic@ffh.bg.ac.rsNevenka Popović
E-pošta: nevenka.popovic@ffh.bg.ac.rsAna Tufegdžić
E-pošta: ana.tufegdzic@ffh.bg.ac.rs