27. 10. 2016.

Проф. др Гордана Ћирић-Марјановић

Уводно предавање


03. 11. 2016.

Ванр. проф. др Станка Јеросимић

Методе и методологија у квантној хемији


10. 11. 2016.

Доцент др Михајло Етински

Методе и методологије у статистичкој термодинамици


17. 11. 2016.

Ванр. проф. др Игор Пашти

Методе и методологије у електрохемији


24. 11. 2016.

Проф. др Драгомир Станисављев

Методе истраживања брзих кинетичких процеса


01. 12. 2016.

Доцент др Бојана Недић Васиљевић

Методе и методологија у физичкој хемији материјала-1. део (Зеолити и композити са зеолитима)


08. 12. 2016.

Проф. др Гордана Ћирић-Марјановић

Методе и методологија у физичкој хемији материјала-2. део (Полимери и наноструктуре)


15. 12. 2016.

Доцент др Бојана Недић Васиљевић

Методе и методологија у физичкој хемији колоида


22. 12. 2016.

ванр. проф. др Љубиша Игњатовић

Методе и методологије у физичкој хемији животне средине – 1. део (атмосфера)

Методе и методологије у физичкој хемији животне средине – 2. део (угаљ)

Методе и методологије у физичкој хемији животне средине (пропратни материјал)


29. 12. 2016.

ванр. проф. др Милош Мојовић

Физичкохемијске методе у биофизичкој хемији


19. 01. 2017.

проф. др Боривоје Аднадјевић

Базни технолошко-технички пројекат постројења за производњу етанола коришћењем отпадног лигноцелулозниг материјала капацитета 20 000 т/год.

Техноекономска студија постројења за производњу етанола из сока слатког сирка капацитета 20 000 т/год.


25. 01. 2017.

ванр. проф. др Љиљана Дамјановић‐Василић

Припрема научно истраживачког пројекта, информације о часописима, библиометријски подаци, етички принципи у научном истраживању, плагијаризам

 
 
 
SerbiaEnglish