19. 10. 2017.

Проф. др Гордана Ћирић-Марјановић

Уводно предавање


26. 10. 2017.

Доцент др Михајло Етински

Методе и методологије у статистичкој термодинамици


02. 11. 2017.

Ванр. проф. др Игор Пашти

Методе и методологије у електрохемији


09. 11. 2017.

Проф. др Драгомир Станисављев

Методе и методологије у хемијској кинетици


16. 11. 2017.

Ванр. проф. др Станка Јеросимић

Методе и методологије у квантној хемији


23. 11. 2017.

Проф. др Гордана Ћирић-Марјановић

Методе и методологије у физичкој хемији материјала


30.11.2017.

Доцент др Марко Даковић

Методе и методологије у радиохемији са применом у медицини


07. 12. 2017.

Ванр. проф. др Љубиша Игњатовић

Методе и методологије у физичкој хемији животне средине


14. 12. 2017.

Доцент др Ана Поповић-Бијелић

Методе и методологије у биофизичкој хемији


21.12.2017.

Доцент др Бојана Недић Васиљевић

Методе и методологије у физичкој хемији колоидног стања


11. 01. 2018.

Проф. др Љиљана Дамјановић‐Василић

Припрема научно-истраживачког пројекта. Етички принципи и проблеми у научном истраживању


18. 01. 2018.

Проф. др Боривој Аднађевић

Припрема студије оправданости и базног техно-економског пројекта


28. 03. 2018.

Предавачи по позиву из Завода за интелектуалну својину

Заштита интелектуалне својине (патенти, техничка решења …)

 
 
 
SerbiaEnglish