Научни пројекти 2011-2014 које финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије а који су координирани на Факултету за физичку хемију

 • Интегрална интердисциплинарна истраживања
 1. Пројекат бр. 45014: Литијум-јон батерије и горивне ћелије: истраживање и развој
 2. Пројекат бр. 41005: Биомаркери у неуродегенеративним и малигним процесима
 • Основна истраживања
 1. Пројекат бр. 172018: Порозни материјали на бази оксида у заштити животне средине од генотоксичних супстанци.
 2. Пројекат бр. 172015: Динамика нелинеарних физичкохемијских и биолошких сиситема са моделирањем и предвиђањем њихових понашања под неравнотежним условима.
 3. Пројекат бр. 172040: Структура и динамика молекулских система у основним и побуђеним електронским стањима.
 4. Пројекат бр. 172043: Електропроводни и редокс-активни полимери и олигомери: синтеза, структура, својства и примена.

Међународни пројекти

 1. “Physicochemical Characterisation of Heteropoly Compounds“, српско-румунски пројект у оквиру међудржавног уговора између САНУ и Румунске академије наука. Време трајања пројекта: 1.1.2010. – 31.12.2012. Институције укључене у пројекат: Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, координатор проф. И. Холцлајтнер-Антуновић, Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду, координатор проф. Р. Маринковић-Недучин и Институт за хемију Темишвар, Лабораторија за неорганску хемију, Координатор dr. Alexandru Popa.
 2. COST Action MP1003 “European Scientific Network for Artificial Muscles”. Време трајања пројекта: дец. 2010. – дец. 2014. Учесници са Факултета за физичку хемију: др Гордана Ћирић-Марјановић, ванредни професор (члан Менаџмент Комитета из Србије и руководилац домаћег истраживачког тима) и мр Александра Ракић, асистент.
 3. „Расподељена симулација динамике биомолекула на рачунској мрежи“. Време трајања пројекта: 1.1.2010. – 31.12.2011. Институције укључене у пројекат: Факултет за физичку хемију (Универзитет у Београду), Институт Руђер Бошковић (Загреб, Хрватска). Учесници са Факултета за физичку хемију: др Милена Петковић, доцент и др Игор Пашти, асистент.
 4. „Истраживање односа структуре и биолошке активности полифенола“. Време трајања пројекта: 1.1.2011. – 31.12.2012. Институције укључене у пројекат: Одсек за био-хемијске и медицинске науке, Државни Универзитет у Новом Пазару, Факултет за физичку хемију (Универзитет у Београду), Институт Рудјер Бошковић (Загреб, Хрватска). Учесници са Факултета за физичку хемију: Јасмина Димитрић Марковић ванредни професор
 5. „Оксиди прелазних метала као електродни материјали за литијум јонске батерије“. Време трајања пројекта: 1.1.2013. – 31.12.2014. Институције укључене у пројекат: Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију и Insituto Superior Tecnico, University of Lisbon, Portugal. Учесници са Факултета за физичку хемију: др Ивана Стојковић Симатовић, доцент; др Никола Цвјетићанин, ванредни професор; др Милица Вујковић.
 6. COST Action CM1304 “Emergence and Evolution of Complex Chemical Systems”. Време трајања пројекта: 3.12.2013. – 2.12.2017. Учесници пројекта са Факултета за физичку хемију: др Владимир Марковић, асистент (члан Менаџмент комитета); др Љиљана Колар-Анић, редовни професор у пензији и научни саветник ИХТМ, Универзитет у Београду; др Драгомир Станисављев, редовни професор; др Боривој Аднађевић, редовни професор; др Слободан Анић, ванредни професор у пензији и научни саветник, ИХТМ, Универзитет у Београду; др Јасмина Димитрић-Марковић, ванредни професор; др Јелена Јовановић, научни саветник; Маја Миленковић, истраживач-сарадник; Јелена П. Максимовић, истраживач-сарадник; Стеван Р. Маћешић, истраживач-сарадник; Итана Нуша М. Бубања, истраживач-приправник; Бранислав Станковић, истраживач-приправник.
 7. Danube States R&D network project: „New materials and devices based on conducting polymers and their composites“ – финансиран од стране Немачког федералног Министарства образовања и Истраживања. Време трајања пројекта: 1.10.2013. – 30.09.2014. Вођа пројекта: професор др Владимир Мирскy, Лауситз Университy оф Апплиед Сциенцес, Фацултy оф Натурал Сциенцес, Сенфтенберг, Немачка; координатор пројекта са Универзитета у Београду: др Др Гордана Ћирић-Марјановић, ванредни професор, Универзитет у Београду, Факултет за физичку хемију, Београд, Србија.
 8. SCOPES (Scientific cooperation between Eastern Europe and Switzerland – projekat broj IZ73ZO_152457 “Conducting polymers synthesized by enzymatic polymerization”, финансиран од стране Swiss National Science Foundation (SNSF) and the Swiss Agency for Development and Co-operation (SDC). Време трајања пројекта: 2014-2016. Главни апликант: prof. Peter Walde, ETH Цирих, Швајцарска. Ко-апликант (партнер): ванр. проф. Гордана Ћирић-Марјановић, Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, Србија.
 9. Међународни пројекат билатералне сарадње Србија – Француска у оквиру програма Павле Савић. Назив пројекта: „Развој теоријских методологија за процену антиоксидативне активности полифенола: пут ка применама у реалном животу“. Време трајања пројекта: 1.1.2014. – 31.12.2015. Институције укључене у пројекат: Одсек за био-хемијске и медицинске науке – Државни Универзитет у Новом Пазару; Факултет за физичку хемију Универзитета у Београду (др Јасмина Димитрић Марковић, редовни професор); University of Limoges, Francuska.
 10. NATO-Science for Peace and Security (SPS) Programme, Projekat G4925 – „DURAPEM – Novel Materials for Durable Proton Exchange Membrane Fuel Cells“. Време трајања пројекта: 11.5.2015. – 11.5.2018. Институције укључене у пројекат: Кемијски инштитут, Љубљана, Словенија, (руководилац проф. др Миран Габершчек) и Универзитет у Београду, Факултет за физичку хемију, (руководилац проф. др Славко Ментус, дописни члан САНУ).
 11. FP7-PEOPLE-2013-NIGHT, Projekat: Science in Motion for Friday Night Commotion 2013 (SCIMFONICOM 2.013). Координатор испред Факултета за физичку хемију: Биљана Шљукић.
 12. HORIZON 2020 – Marie Sklodowska Curie, Projekat: Science in Motion for Friday Night Commotion 2014-15 (SCIMFONICOM 2014-15). Координатор испред Факултета за физичку хемију: Ивана Стојковић Симатовић
 13. „Catalysis by metal cluster supported by complex oxide substrates“. Институције укључене у пројекат: KTH, Royal Institute of Technology, Stockholm и Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију. Пројекат финансира Swedish Research Council.
 
 
 
SerbiaEnglish