РАНГ ЛИСТА НАКОН ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ

Ранг листа – септембар 2018.


РАНГ ЛИСТА

Прелиминарна ранг листа

На прелиминарну ранг листу није било примедби. Коначна ранг листа објављена је и на сајту Универзитета:

http://bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php


РЕЗУЛТАТИ СА ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА


ТЕРМИНИ ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА НА ФАКУЛТЕТУ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ

 • ХЕМИЈА – четвртак, 28. јун 2018. године од 14 часова
 • МАТЕМАТИКА – четвртак, 28. јун 2018. године од 17 часова
 • ФИЗИЧКА ХЕМИЈА – петак, 29. јун 2018. године од 14 часова
 • ФИЗИКА – петак, 29. јун 2018. године од 14 часова
 • БИОЛОГИЈА – петак, 29. јун 2018. године од 14 часова

Сви пријемни испити се полажу у Амфитеатру Факултета за физичку хемију.

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА – ПРАВИЛА

 • Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита дођу најмање 10 минута пре термина који је наведен у распореду, пред амфитеатар Факултета за физичку хемију (улаз Ц) и да на испит понесу личну карту (или пасош), потврду о пријави на конкурс са бројем пријаве, хемијску оловку и по жељи флашицу воде. Кандидати који не дођу на пријемни испит у предвиђено време (наведено у распореду), сматра се да су одустали од пријемног.
 • Кандидати су дужни да дежурнима покажу своје личне карте при прозивању и уласку у просторију за полагање пријемног.
 • Кандидати добијају картон за одговоре, радну свеску, и на крају сам тест са питањима и могућим одговорима.
 • Кандидати читко уносе шифру задатка на картон за одговоре коју ће добити на самом почетку пријемног испита. Задаци без исправно унете шифре неће се бодовати.
 • Комисија након пријемног испита одређује број поена са пријемног испита само на основу картона за одговоре. Радна свеска се неће прегледати (у случају да у радној свесци кандидат буде добио тачно решење, а у картонима за одговоре заокружи погрешан, неће се узимати у обзир радна свеска). Картони за одговоре се попуњавају хемијском оловком. У картону за одговоре се ништа не сме прецртавати нити исправљати и саветујемо да их кандидати попуне на крају рада.
 • Строго је забрањено уношење свих апарата (мобилних телефона, електронских уређаја, таблета, i-ped-ова, итд), као и преписивање било које врсте, поступци који угрожавају регуларност испита и доводе у предност одређене кандидате. На пријемном из Математике је забрањена употреба дигитрона.
 • Због непоштовања наведених упутстава, кандидати ће без упозорења бити удаљени са полагања пријемног испита.

Др Станка Јеросимић, ванр. проф.

Продекан за наставу и Председник уписне комисије


Листа пријављених кандидата


ПРИЈЕМНИ ИСПИТ, УСЛОВИ, ТЕРМИНИ

 • Пријемни испит се полаже из предмета: математика или физика или хемија или биологија или физичка хемија.
 • Питања и задаци на пријемном испиту обухватају градиво из уџбеника за I, II, III и IV разред гимназије природно математичког смера.
 • Уколико по завршеном упису кандидата који су полагали пријемни испит на Факултету за физичку хемију остане слободних места, на та места могу да конкуришу кандидати који су положили пријемни испит из предмета математика или физика или хемија или биологија или физичка хемија, на неком другом факултету Универзитета у Београду.
 • Конкурсни рокови за упис – датуми.

Пријемни испит – решења:

Пријемни испит – резултати:

 
 
 
SerbiaEnglish