ПРИЈЕМНИ ИСПИТ, УСЛОВИ, ТЕРМИНИ

  • Пријемни испит се полаже из предмета: математика или физика или хемија или биологија или физичка хемија.
  • Питања и задаци на пријемном испиту обухватају градиво из уџбеника за I, II, III и IV разред гимназије природно математичког смера.
  • Уколико по завршеном упису кандидата који су полагали пријемни испит на Факултету за физичку хемију остане слободних места, на та места могу да конкуришу кандидати који су положили пријемни испит из предмета математика или физика или хемија или биологија или физичка хемија, на неком другом факултету Универзитета у Београду.
  • Конкурсни рокови за упис – датуми

Пријемни испит – решења:

Решења теста из математике од 29.6.2017.

Решења теста из хемије од 29.6.2017.

Решења теста из физичке хемије од 30.6.2017.

Решења теста из физике од 30.6.2017.

Решења теста из биологије од 30.6.2017.

Пријемни испит – резултати:

II уписни рок – резултати са пријемног испита од 7.9.2017.

Резултати теста из математике од 29.6.2017.

Резултати теста из хемије од 29.6.2017.

Резултати теста из физичке хемије од 30.6.2017.

Резултати теста из физике од 30.6.2017.

Резултати теста из биологије од 30.6.2017.

 
 
 
SerbiaEnglish