ПРИЈЕМНИ ИСПИТ, УСЛОВИ, ТЕРМИНИ

  • Пријемни испит се полаже из предмета: математика или физика или хемија или биологија или физичка хемија.
  • Питања и задаци на пријемном испиту обухватају градиво из уџбеника за I, II, III и IV разред гимназије природно математичког смера.
  • Уколико по завршеном упису кандидата који су полагали пријемни испит на Факултету за физичку хемију остане слободних места, на та места могу да конкуришу кандидати који су положили пријемни испит из предмета математика или физика или хемија или биологија или физичка хемија, на неком другом факултету Универзитета у Београду.
  • Предаја докумената одвијаће се 21, 22. и 23. jуна 2017. године од 9 до 15 часова у Служби за студентска питања Факултета за физичку хемију (Улаз Б, главни улаз у зграду бившег ПМФ-а).
  • Пријемни испити (Математика, Хемија, Физика, Физичка хемија, Биологија) организоваће се 29. и 30. јуна од 14 до 20 часова, према распореду који буде објављен 26. јуна.

Пријемни испит – решења:

Решења теста из математике од 29.6.2017.

Решења теста из хемије од 29.6.2017.

Решења теста из физичке хемије од 30.6.2017.

Решења теста из физике од 30.6.2017.

Решења теста из биологије од 30.6.2017.

Пријемни испит – резултати:

Резултати теста из математике од 29.6.2017.

Резултати теста из хемије од 29.6.2017.

Резултати теста из физичке хемије од 30.6.2017.

Резултати теста из физике од 30.6.2017.

Резултати теста из биологије од 30.6.2017.


Други уписни рок

За други уписни рок на Факултету за физичку хемију остало је укупно 30 места:

  • 12 на буџету
  • 18 самофинансирајућих

Други уписни рок одвијаће се од 1. до 16. септембра 2017. године.

1, 4. и 5. септембра пријава кандидата.

Полагање пријемних испита 6. и 7. септембра.

Објављивање резултата: 8. септембра

Упис са ранг листе: 11. и 12. септембра.

Коначна прозивка: 12. септембар 14 часова.

Додатни други уписни рок (ако преостане места), могу искористити кандидати који су положили пријемни испит (Математика, Физика, Хемија, Биологија) са неког другог факултета Универзитета у Београду.

Предаја докумената и упис: 13. до 16. септембра 2017. године.


Ранг листа

Ранг листа првог уписног рока

Ранг листа допунског првог уписног рока

 
 
 
SerbiaEnglish