ПРИЈЕМНИ ИСПИТ, УСЛОВИ, ТЕРМИНИ

  • Пријемни испит се полаже из предмета: математика или физика или хемија или биологија или физичка хемија.
  • Питања и задаци на пријемном испиту обухватају градиво из уџбеника за I, II, III и IV разред гимназије природно математичког смера.
  • Уколико по завршеном упису кандидата који су полагали пријемни испит на Факултету за физичку хемију остане слободних места, на та места могу да конкуришу кандидати који су положили пријемни испит из предмета математика или физика или хемија или биологија или физичка хемија, на неком другом факултету Универзитета у Београду.
  • Предаја докумената одвијаће се 21, 22. и 23. jуна 2017. године од 9 до 15 часова у Служби за студентска питања Факултета за физичку хемију (Улаз Б, главни улаз у зграду бившег ПМФ-а).
  • Пријемни испити (Математика, Хемија, Физика, Физичка хемија, Биологија) организоваће се 29. и 30. јуна од 14 до 20 часова, према распореду који буде објављен 26. јуна.

Објављујемо термине за полагање свих пријемних испита са списком кандидата:

Распоред полагања са именима кандидата


Упутство за пријемне испите можете погледати овде:

Обавештење пре полагања пријемног испита

 
 
 
SerbiaEnglish