Дизајн сајта


Др Милош Мојовић, в.проф.
Продекан за информисање, организацију и квалитет
Главни и одговорни уредник ФФХ сајта, ФФХ гласника и Студентске стране
Е-пошта: milos@ffh.bg.ac.rs
Телефони: 011/2630-796, 011/3336-696
Кабинет: 272


Сајт администратор


Војин Арсић
Мрежни и систем администратор
Е-пошта: vojin@ffh.bg.ac.rs
011/3336-637


Уредник Студентске стране


Ђорђе Цвјетиновић
Сарадник у настави
Е-пошта: djordje@ffh.bg.ac.rs
Телефони: 011/2630-796, 011/3336-696
Кабинет: 272