Za informacije o predmetu obratiti se predmetnom nastavniku dr Saši Ivkoviću, doc. na isale@ff.bg.ac.rs

Tabela predmeta