Milica Vasić, naučni saradnik
E-pošta: mvasic@ffh.bg.ac.rs
Telefon: +381-11-3336-689
Kabinet: 364
Curriculum Vitaedr Milica Vujković, naučni saradnik
E-pošta: milica.vujkovic@ffh.bg.ac.rs
Telefon: +381-11-3336-630
Kabinet: 266
Curriculum Vitae

Tabela nastavnika – akreditacija 2021-2028. godinedr Jelena Maksimović, naučni saradnik
E-pošta: jelena.maksimovic@ffh.bg.ac.rs
Telefon: +381-11-3336-769
Kabinet: 375
Curriculum Vitaedr Stevan Maćešić, naučni saradnik
E-pošta: stevan.macesic@ffh.bg.ac.rs
Telefon: 011/2630-862; 011/3336-876
Kabinet: 377
Curriculum Vitaedr Jadranka Milikić, naučni saradnik
E-pošta: jadranka@ffh.bg.ac.rs
Telefon: +381-11-3336-635
Kabinet: 376
Curriculum VitaeDušan Mladenović, istraživač saradnik
E-pošta: dusan.mladenovic@ffh.bg.ac.rs
Telefon:
Kabinet: 264
Curriculum Vitaedr Đura Nakarada, naučni saradnik
E-pošta: djura@ffh.bg.ac.rs
Telefon: +381-11-2630796
Kabinet: 272
Curriculum VitaeTamara Petrović, istraživač pripravnik
E-pošta: tamara@ffh.bg.ac.rs
Telefon: +381-11-3336-630
Kabinet: 266
Curriculum Vitaedr Igor Petrušić, naučni saradnik
E-pošta: ip7med@yahoo.com
Telefon: +381-11-3336-696
Kabinet: 271
Curriculum Vitae

Tabela nastavnika – akreditacija 2021-2028. godineKristina Radinović, istraživač saradnik
E-pošta: kristina.radinovic@ffh.bg.ac.rs
Telefon: 011/3336-635
Kabinet: 376
Curriculum VitaeSrna Stojanović, istraživač pripravnik
E-pošta: srna@ffh.bg.ac.rs
Telefon: +381-11-3336-692
Kabinet: 357
Lična stranica