Ispit iz predmeta Instrumentalna analiza će se polagati u terminima predviđenim rasporedom ispita u pismenoj formi.

Ispitna pitanja možete preuzeti ovde.Predmetni nastavnik:
dr Ivana Stojković Simatović, vanredni profesor (kab. 364, e-mail: ivana@ffh.bg.ac.rs)

Predmetni asistent:
Branislav Milovanović, asistent (kab. 371, e-mail: branislavm@ffh.bg.ac.rs)