Наставно и истраживачко особље на ФФХ (по азбучном редоследу):


Акедемици

 • др Славко Ментус, редовни члан САНУ и редовни професор у пензији
 • др Миљенко Н. Перић, редовни члан САНУ и професор емеритус

Професори емеритуси

 • др Миљенко Н. Перић, редовни члан САНУ и професор емеритус
 • др Љиљана З. Колар-Анић, професор емеритус

Професори који су предавали на ФФХ

 • др Боривој Аднађевић
 • др Никола С. Вукелић
 • др Слободан Р. Анић, ванредни професор
 • др Јелисавета Баранац, редовни професор
 • др Горан Бачић, редовни професор
 • др Драган Веселиновић, редовни професор
 • др Владимир Вукановић, редовни професор
 • др Видосава Георгијевић, доцент
 • др Вера Дондур, редовни професор
 • др Наталија Икономов, ванредни професор
 • др Милорад Јеремић, редовни професор
 • др Анкица Јовановић, редовни професор
 • др Ружица Коњевић, ванредни професор
 • др Љиљана З. Колар-Анић, редовни професор и професор емеритус
 • др Славко Ментус, редовни члан САНУ, редовни професор
 • др Шћепан Миљанић, редовни професор
 • др Драгица Минић, редовни професор и научни саветник
 • др Убавка Миоч, редовни професор
 • др Надежда Петрановић, редовни професор
 • др Јелена Радић-Перић, редовни професор
 • др Слободан Рибникар, академик, редовни професор
 • др Десанка Сужњевић, доцент
 • др Татјана Ћеранић, доцент
 • др Радмила Херцигоња, ванредни професор
 • др Иванка Холцлајтнер-Антуновић, редовни професор

Гостујући професори

 • др Владана Вукојевић, ванредни професор
 • др Ивана Радосављевић Еванс, ванредни професор

Редовни професори

 • др Љиљана Дамјановић-Василић
 • др Љубиша Игњатовић
 • др Мирослав Кузмановић
 • др Јасмина Димитрић-Марковић
 • др Милена Петковић
 • др Драгомир Станисављев
 • др Гордана Ћирић-Марјановић
 • др Никола Цвјетићанин

Ванредни професори

 • др Марко Даковић
 • др Станка Јеросимић
 • др Милош Мојовић
 • др Игор Пашти
 • др Ана Поповић-Бијелић

Доценти

 • др Немања Гаврилов
 • др Михајло Етински
 • др Маја Милојевић-Ракић
 • др Бојана Недић Васиљевић
 • др Радомир Ранковић
 • др Мирослав Ристић
 • др Ивана Стојковић Симатовић
 • др Биљана Шљукић Паунковић

Срадници ФФХ

 • др Катарина Анђелковић, редовни професор
 • др Маја Натић, ванредни професор
 • др Ферјанчић Зорана, ванредни професор
 • др Илија Марић, ванредни професор
 • Исидора Бачић
 • др Милован Ивановић, доцент
 • др Зорица Дражић, доцент
 • др Горан Попарић,  ванредни професор
 • др Душан Поповић, доцент
 • др Тијана Шукиловић, доцент
 • др Адријана Жекић, ванредни професор

Асистенти

 • Ана Весковић
 • Душан Димић
 • Ана Доброта
 • Анка Јевремовић
 • Александар Јовановић
 • др Владимир Марковић
 • Бранислав Миловановић
 • др Милан Миловановић
 • Марко Митић
 • др Александра Павићевић
 • др Александра Ракић
 • др Драган Ранковић
 • Бранислав Станковић
 • Ана Станојевић
 • Ђорђе Цвјетиновић

Истраживачи запослени на ФФХ преко пројеката МПНТР

 • Итана Нуша Бубања
 • Милица Васић
 • Милица Вујковић
 • Јелена Јовановић
 • Јелена Максимовић
 • Срђан Марковић
 • Стеван Маћешић
 • Јадранка Миликић
 • Јана Мишуровић
 • Ђура Накарада
 • Кристина Стевановић
 • Срна Стојановић
 • Игор Петрушић

Самостални и технички сарадници

 • др Даница Бајук-Богдановић
 • Марко Брашњевић
 • Дејан Вучковић
 • Вук Јовановић
 • др Зоран Недић
 • Невенка Поповић
 • Ана Туфегџић