dr Nemanja Gavrilov
E-pošta: gavrilov@ffh.bg.ac.rs
Telefon: 011/3336-628
Kabinet: 275

Detaljnije


PREDMETI:

  • Fizička hemija
  • Uvod u laboratorijski rad
  • Primenjena elektrohemija

ELEKTRONSKE NAUČNE BAZE:

DOPUNSKE INFORMACIJE:



Dušan Dimić
E-pošta: ddimic@ffh.bg.ac.rs
Telefon: 011/3336-624
Kabinet: 352
Detaljnije



dr Ana Dobrota
E-pošta: ana.dobrota@ffh.bg.ac.rs
Telefon: 011/3336-625
Kabinet: 358
Detaljnije

ELEKTRONSKE NAUČNE BAZE:

DOPUNSKE INFORMACIJE:



dr Maja Milojević-Rakić
E-pošta: maja@ffh.bg.ac.rs
Telefoni: 011/3282-394, 011/3336-691
Kabinet: 361

Detaljnije



dr Bojana Nedić Vasiljević
E-pošta: bojana@ffh.bg.ac.rs
Telefoni: 011/3282-394, 011/3336-691
Kabinet: 361

Detaljnije


PREDMETI:

Osnovne akademske studije:

  • Koloidi
  • Fizička hemija čvrstog stanja

Doktorske akademske studije:

  • Rendgenska strukturna analiza

ELEKTRONSKE NAUČNE BAZE:

DOPUNSKE INFORMACIJE:



dr Radomir Ranković
E-pošta: rale@ffh.bg.ac.rs
Telefon: 011/3336-632
Kabinet: 371

Detaljnije



dr Miroslav Ristić
E-pošta: ristic@ffh.bg.ac.rs
Telefon: 011/3336-694
Kabinet: 261

Detaljnije



dr Ana Stanojević
E-pošta: ana.stanojevic@ffh.bg.ac.rs
Telefon: 011/2630-862, 011/3336-876
Kabinet: 377
Detaljnije

ELEKTRONSKE NAUČNE BAZE:

DOPUNSKE INFORMACIJE: