др Немања Гаврилов
Е-пошта: gavrilov@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-628
Кабинет: 275

Детаљније


ПРЕДМЕТИ:

 • Физичка хемија
 • Увод у лабораторијски рад
 • Примењена електрохемија

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАУЧНЕ БАЗЕ:

ДОПУНСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:др Марко Даковић
Е-пошта: marko@ffh.bg.ac.rs
Телефони: 011/2630-796, 011/3336-696
Кабинет: 271

Детаљније


др Михајло Етински
Е-пошта: etinski@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-632
Кабинет: 371

Детаљниједр Маја Милојевић-Ракић
Е-пошта: maja@ffh.bg.ac.rs
Телефони: 011/3282-394, 011/3336-691
Кабинет: 361

Детаљниједр Бојана Недић Васиљевић
Е-пошта: bojana@ffh.bg.ac.rs
Телефони: 011/3282-394, 011/3336-691
Кабинет: 361

Детаљније


ПРЕДМЕТИ:

Основне академске студије:

 • Колоиди
 • Физичка хемија чврстог стања

Докторске академске студије:

 • Рендгенска структурна анализа

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАУЧНЕ БАЗЕ:

ДОПУНСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:др Ана Поповић-Бијелић
Е-пошта: ana@ffh.bg.ac.rs
Телефони: 011/2630-796, 011/3336-696
Кабинет: 272

Детаљније


ПРЕДМЕТИ:

 • Биофизичка хемија 1
 • Биофизичка хемија и динамика нелинеарних процеса
 • Биофизичка хемија метаболизма
 • Биолошка хемија елемената – физичкохемијски аспект
 • Физичкохемијске методе у биомедицини
 • Транспорт кроз мембране

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАУЧНЕ БАЗЕ:

ДОПУНСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:др Радомир Ранковић
Е-пошта: rale@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-632
Кабинет: 371

Детаљниједр Мирослав Ристић
Е-пошта: ristic@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-694
Кабинет: 261

Детаљниједр Ивана Стојковић Симатовић
Е-пошта: ivana@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-689
Кабинет: 364

Детаљниједр Биљана Шљукић Паунковић
Е-пошта: bilјka@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-894
Кабинет: 354

Детаљније

 
 
 
SerbiaEnglish