др Немања Гаврилов
Е-пошта: gavrilov@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-628
Кабинет: 275

Детаљније


ПРЕДМЕТИ:

 • Физичка хемија
 • Увод у лабораторијски рад
 • Примењена електрохемија

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАУЧНЕ БАЗЕ:

ДОПУНСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:др Марко Даковић
Е-пошта: marko@ffh.bg.ac.rs
Телефони: 011/2630-796, 011/3336-696
Кабинет: 271

Детаљније


ПРЕДМЕТИ:

 • Радиохемија и нуклеарна хемија
 • Радијациона хемија и физика
 • Биосистеми и зрачења
 • Нуклеарна спектрометрија
 • Физичка хемија у биологији и медицини
 • Радијациона билогија
 • Детекција и спектрометрија нуклеарног зрачења

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАУЧНЕ БАЗЕ:

 • Google Scholar

ДОПУНСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:др Ана Доброта
Е-пошта: ana.dobrota@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-625
Кабинет: 358
Детаљније

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАУЧНЕ БАЗЕ:

ДОПУНСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:др Маја Милојевић-Ракић
Е-пошта: maja@ffh.bg.ac.rs
Телефони: 011/3282-394, 011/3336-691
Кабинет: 361

Детаљниједр Бојана Недић Васиљевић
Е-пошта: bojana@ffh.bg.ac.rs
Телефони: 011/3282-394, 011/3336-691
Кабинет: 361

Детаљније


ПРЕДМЕТИ:

Основне академске студије:

 • Колоиди
 • Физичка хемија чврстог стања

Докторске академске студије:

 • Рендгенска структурна анализа

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАУЧНЕ БАЗЕ:

ДОПУНСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:др Радомир Ранковић
Е-пошта: rale@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-632
Кабинет: 371

Детаљниједр Мирослав Ристић
Е-пошта: ristic@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-694
Кабинет: 261

Детаљније

 
 
 
SerbiaEnglish