dr Marko Daković
E-pošta: marko@ffh.bg.ac.rs
Telefoni: 011/2630-796, 011/3336-696
Kabinet: 271

Detaljnije


PREDMETI:

 • Radiohemija i nuklearna hemija
 • Radijaciona hemija i fizika
 • Biosistemi i zračenja
 • Nuklearna spektrometrija
 • Fizička hemija u biologiji i medicini
 • Radijaciona bilogija
 • Detekcija i spektrometrija nuklearnog zračenja

ELEKTRONSKE NAUČNE BAZE:

DOPUNSKE INFORMACIJE:dr Mihajlo Etinski
E-pošta: etinski@ffh.bg.ac.rs
Telefon: 011/3336-632
Kabinet: 371

Detaljnije


stanka-jerosimic
dr Stanka Jerosimić
E-pošta: stanka@ffh.bg.ac.rs
Telefon: 011/3336-799
Kabinet: 373 (372/00)

Detaljnije


milos-mojovic
dr Miloš Mojović
E-pošta: milos@ffh.bg.ac.rs
Telefoni: 011/2630-796, 011/3336-696
Kabinet: 272

Detaljnije

PREDMETI:

  • Praktikum iz korišćenja računara (FFH)
  • Primena računara u fizičkoj hemiji (FFH)
  • Biofizička hemija 2 (FFH)
  • Biofizička hemija i dinamika neravnotežnih procesa (FFH)
  • Metode i metodologija fizičkohemijskih istraživanja – učesnik (FFH)
  • Transport kroz membrane (FFH)
  • Fizičkohemijske metode u biomedicini (FFH)
  • Radijaciona hemija i dozimetrija (FFH)
  • Fizičkohemjske osnove biofizike (Univerzitet u Beogradu)
  • Modeliranje biofizičkih procesa i pojava (Univerzitet u Beogradu)
 • Primenjena hemija (FPU)

ELEKTRONSKE NAUČNE BAZE:

DOPUNSKE INFORMACIJE:dr Igor Pašti
E-pošta: igor@ffh.bg.ac.rs
Telefon: 011/3336-628
Kabinet: 275

Detaljnije

PREDMETI:

 • Elektrohemija
 • Elektrohemijska kinetika

ELEKTRONSKE NAUČNE BAZE:

DOPUNSKE INFORMACIJE:dr Ana Popović-Bijelić
E-pošta: ana@ffh.bg.ac.rs
Telefoni: 011/2630-796, 011/3336-696
Kabinet: 272

Detaljnije


PREDMETI:

  • Biofizička hemija 1
  • Biofizička hemija i dinamika nelinearnih procesa
  • Biofizička hemija metabolizma
  • Biološka hemija elemenata – fizičkohemijski aspekt
  • Fizičkohemijske metode u biomedicini
 • Transport kroz membrane

ELEKTRONSKE NAUČNE BAZE:

DOPUNSKE INFORMACIJE:dr Ivana Stojković Simatović
E-pošta: ivana@ffh.bg.ac.rs
Telefon: 011/3336-689
Kabinet: 364

Detaljnijedr Biljana Šljukić Paunković
E-pošta: biljka@ffh.bg.ac.rs
Telefon: 011/3336-894
Kabinet: 354

Detaljnije