др Марко Даковић
Е-пошта: marko@ffh.bg.ac.rs
Телефони: 011/2630-796, 011/3336-696
Кабинет: 271

Детаљније


ПРЕДМЕТИ:

 • Радиохемија и нуклеарна хемија
 • Радијациона хемија и физика
 • Биосистеми и зрачења
 • Нуклеарна спектрометрија
 • Физичка хемија у биологији и медицини
 • Радијациона билогија
 • Детекција и спектрометрија нуклеарног зрачења

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАУЧНЕ БАЗЕ:

ДОПУНСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:др Михајло Етински
Е-пошта: etinski@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-632
Кабинет: 371

Детаљније


stanka-jerosimic
др Станка Јеросимић
E-пошта: stanka@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-799
Кабинет: 373 (372/00)

Детаљније


milos-mojovic
др Милош Мојовић
E-пошта: milos@ffh.bg.ac.rs
Телефони: 011/2630-796, 011/3336-696
Кабинет: 272

Детаљније

ПРЕДМЕТИ:

  • Практикум из коришћења рачунара (ФФХ)
  • Примена рачунара у физичкој хемији (ФФХ)
  • Биофизичка хемија 2 (ФФХ)
  • Биофизичка хемија и динамика неравнотежних процеса (ФФХ)
  • Методе и методологија физичкохемијских истраживања – учесник (ФФХ)
  • Транспорт кроз мембране (ФФХ)
  • Физичкохемијске методе у биомедицини (ФФХ)
  • Радијациона хемија и дозиметрија (ФФХ)
  • Физичкохемјске основе биофизике (Универзитет у Београду)
  • Моделирање биофизичких процеса и појава (Универзитет у Београду)
 • Примењена хемија (ФПУ)

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАУЧНЕ БАЗЕ:

ДОПУНСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:др Игор Пашти
E-пошта: igor@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-628
Кабинет: 275

Детаљније

ПРЕДМЕТИ:

 • Електрохемија
 • Електрохемијска кинетика

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАУЧНЕ БАЗЕ:

ДОПУНСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:др Ана Поповић-Бијелић
Е-пошта: ana@ffh.bg.ac.rs
Телефони: 011/2630-796, 011/3336-696
Кабинет: 272

Детаљније


ПРЕДМЕТИ:

  • Биофизичка хемија 1
  • Биофизичка хемија и динамика нелинеарних процеса
  • Биофизичка хемија метаболизма
  • Биолошка хемија елемената – физичкохемијски аспект
  • Физичкохемијске методе у биомедицини
 • Транспорт кроз мембране

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАУЧНЕ БАЗЕ:

ДОПУНСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:др Ивана Стојковић Симатовић
Е-пошта: ivana@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-689
Кабинет: 364

Детаљниједр Биљана Шљукић Паунковић
Е-пошта: bilјka@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-894
Кабинет: 354

Детаљније