Ana Vesković
E-pošta: ana.veskovic@ffh.bg.ac.rs
Telefon: 011/3336-696
Kabinet: 272
DetaljnijeAnka Jevremović
E-pošta: anka@ffh.bg.ac.rs
Telefon: 011/3336 629
Kabinet: 363
DetaljnijeAleksandar Jovanović
E-pošta: a.jovanovic@ffh.bg.ac.rs
Telefon: 011/3336 625
Kabinet: 358
Detaljnijedr Vladimir Marković
E-pošta: vmarkovic@ffh.bg.ac.rs
Telefoni: 011/2630-862; 011/3336-876
Kabinet: 377
Detaljnije

ELEKTRONSKE NAUČNE BAZE:

DOPUNSKE INFORMACIJE:Branislav Milovanović
E-pošta: branislavm@ffh.bg.ac.rs
Telefon: 011/3336-632
Kabinet: 371
Detaljnijedr Milan Milovanović
E-pošta: milanm@ffh.bg.ac.rs
Telefon: 011/3336-799
Kabinet: 373 (372/00)
Detaljnije

ELEKTRONSKE NAUČNE BAZE:

DOPUNSKE INFORMACIJE:Marko Mitić
E-pošta: marko.mitic@ffh.bg.ac.rs
Telefon: 011/3336-799
Kabinet: 373(372/00)
Detaljnije

ELEKTRONSKE NAUČNE BAZE:

DOPUNSKE INFORMACIJE:Aleksandra Pavićević
E-pošta: aleks.pavicevic@ffh.bg.ac.rs
Telefon: 011/2630-796, 011/3336-696
Kabinet: 272
Detaljnijedr Aleksandra Rakić, naučni saradnik, samostalni saradnik
E-pošta: saska@ffh.bg.ac.rs
Telefon: 011/3336-625
Kabinet: 358
Detaljnije

ELEKTRONSKE NAUČNE BAZE:

DOPUNSKE INFORMACIJE:dr Dragan Ranković, naučni saradnik
E-pošta: ranko@ffh.bg.ac.rs
Telefon: 011/3336-694
Kabinet: 261
Detaljnije

Curriculum Vitae

ELEKTRONSKE NAUČNE BAZE:

DOPUNSKE INFORMACIJE:dr Branislav Stanković
E-pošta: branislav@ffh.bg.ac.rs
Telefon: 011/2630-862, 011/3336-876
Kabinet: 373
Detaljnije

ELEKTRONSKE NAUČNE BAZE:

DOPUNSKE INFORMACIJE:Đorđe Cvjetinović
E-pošta: djordje@ffh.bg.ac.rs
Telefon: 011/2630-796
Kabinet: 271

Detaljnije

ELEKTRONSKE NAUČNE BAZE:

  • Scopus
  • KoBSON
  • ResearchGate
  • Google Scholar

DOPUNSKE INFORMACIJE: